Tisková prohlášení - seznam

Prázdninová oprava Wilsonovy a mimoúrovňové křižovatky Bulhar

V termínu od 9. července 2018 do 31. srpna 2018 provede Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. plánovanou opravu vozovky komunikace Wilsonova a mimoúrovňového křížení (MÚK) Bulhar v celém rozsahu, v úseku od budovy Hlavního nádraží po jižní stranu Hlávkova mostu.

Jedná se o souvislou údržbu vozovky, která spočívá v celkovém odfrézování obrusné vrstvy a v pokládce nového asfaltového krytu. Bude obnoveno stávající dopravní značení.

V rámci akce dojde také k obnově zařízení pro aplikaci rozmrazovacího postřiku.

Realizace probíhá souběžně s opravou dilatací v prostoru budovy Hlavního nádraží.

Dopravní omezení:     

  1. etapa směr Václavské náměstí - uzavírka po jednom jízdním pruhu.
  1. etapa směr Hlávkův most - uzavírka po jednom jízdním pruhu.

Wilsonova směr z centra včetně sjezdové rampy směrem k MÚK Bulhar a včetně nájezdové a sjezdové rampy v místě křížení s ul. Ke Štvanici:

dne 14.7.2018 bude objížďka s cílem „Holešovice“ po trase:

Ke Štvanici, Těšnovský tunel, Nábřeží Ludvíka Svobody, Nové Mlýny, Lannova, Štefánikův most, nábřeží Kapitána Jaroše 

a v termínu od  21. 7. 2018 do 22. 7. 2018 bude objížďka s cíli „Žižkov“, „Karlín“, „Masarykovo nádraží“ po trase:

Wilsonova, Ke Štvanici, Křižíkova, Prvního Pluku (zde už jen s cíli „Žižkov“, „Masarykovo nádraží“)

Zhotovitelem je Colas CZ, a.s.