Tisková prohlášení - seznam

HLAVNÍ PRÁCE NA BARRANDOVSKÉM MOSTĚ A BARRANDOVSKÉ RAMPĚ SKONČÍ NA KONCI SRPNA. ZBÝVÁ JEN PŘIPRAVIT PŘEDPOLÍ K PLNÉMU ZPROVOZNĚNÍ A PROVÉST ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY

Praha 23. srpna 2023 – Druhá etapa rekonstrukce Barrandovského mostu jde do finále a stavební práce, omezující provoz na hlavním mostě a rampě z ulice K Barrandovu, skončí 30.08.2023. Následovat budou zatěžovací zkoušky, a to v noci z 30.8. na 31.08. a z 31.08. na 01.09. Při nich bude nutné kompletně uzavřít jižní část mostu. Zkoušky budou probíhat v nočních hodinách od 21:00 do 5:00.  Na rekonstrukci samotného mostu pak bude navazovat oprava vozovek v jeho předpolích (na Modřanské i na Smíchovské straně).  Práce by měly skončit o víkendu 15.09. až 17.09. Je to ale nejzazší termín. Hlavní dopravní omezení, související s druhou etapou rekonstrukce Barrandovského mostu, budou odstraněna mezi 01.09. a 03.09. 2023.

“Druhá etapa rekonstrukce Barrandovského mostu úspěšně vstupuje do finále. Na stavbě se pracuje s přesností na hodiny, podle plánovaného harmonogramu. Celá tato etapa rekonstrukce probíhá bez významných problémů, a to i díky zkušenostem, které jsme nasbírali během první etapy,“ řekl 1. náměstek primátora pro oblast dopravy Zdeněk Hřib. „K odstranění a ukončení dopravních omezení pro řidiče na Barrandovském mostě a rampě K Barrandovu dojde 3. září, poté co proběhnout zatěžovací zkoušky, přesně tak jak jsme slíbili řidičům a řidičkám. V nadcházejících cca 14 dnech už bude mimo most probíhat pouze dokončovací práce a oprava vozovek na předpolích na Modřanské a na Smíchovské straně, podobně jak před zahájením rekonstrukce, probíhali práce přípravné,“ dodal. Ten také poděkoval všem, kteří na stavbě pracovali, a to především v horkých letních měsících, a samozřejmě také řidičům za jejich trpělivost a spolupráci. „Odřídili to skvěle! I díky nim ke konci prázdnin bude nejtěžší fáze opravy mostu za námi,“ zdůraznil Zdeněk Hřib.

Další letecké fotografie z dne 22. 8. 2023 (zdroj TSK): www.uschovna.cz/zasilka/MH9V5R3W5U9SHH5I-TC4

ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY (ve dvou nočních uzavírkách mezi 21:00 a 5:00)

Dojde k uzavření jižního mostu v úseku od přejezdu středního dělícího pásu na Smíchovském předpolí k přejezdu středního dělícího pásu na Modřanském předpolí. Současně budou uzavřeny nájezdové větve z ulice K Barrandovu a z ulice Strakonické a výjezdová větev do Modřanské ulice. Na Barrandovském mostě bude doprava vedena jedním provizorním jízdním pruhem na severním mostu

Objízdné trasy:

  • za uzavřenou rampu K Barrandovu zůstávají stejné, tedy po dálnici D0
  • za uzavřenou nájezdovou větev ze Strakonické ulice bude vedena po Strakonické ulici ve směru do centra k vratné rampě Lihovar a odtud na Barrandovský most
  • za uzavřenou výjezdovou větev na Modřanskou ulici (sjízdná rampa) bude vedena z Barrandovského mostu po Jižní spojce ve směru na Chodov, sjezdem do Sulické ulice, ulicí v Podzámčí a dále na Jižní spojku ve směru na Barrandovský most. Následně bude vedena výjezdovou větví do Modřanské ulice.

ÚPRAVA POVRCHU NA PŘEDPOLÍCH BARRANDOVSKÉHO MOSTU (v období od 03.09. do 17.09.)

Dojde k opravě předpolí (mimo most) po dokončení rekonstrukce severní části jižního mostu. Zahrnovat bude úpravu povrchu v místě napojení větve z ulice K Barrandovu na Barrandovský most, stavební úpravu rozštěpu Barrandovského mostu a větve na Modřanskou ulici a napojení předpolí mostu na most.  

Rozsah omezení:

  • Barrandovský most - jižní most (směr z Prahy 5 na Prahu 4) – bude uzavřený prostor v místě napojení větve z ulice K Barrandovu na Barrandovský most. Uzavřeny budou zpevněná krajnice, vyhrazený jízdní pruh a část pravého jízdního pruhu.
  • Barrandovský most - jižní most (směr z Prahy 5 na Prahu 4) – bude uzavřený pravý jízdní pruh od místa rozštěpu Barrandovského mostu a sjízdné větve na Modřanskou. Délka uzavírky bude cca 150 metrů. Uzavřený bude levý jízdní pruh sjízdné větve na Modřanskou od místě rozštěpu Barrandovského mostu a sjízdné větve na Modřanskou: Délka uzavírky bude 130 metrů.
  • Doprava na Barrandovském mostě bude na Smíchovském předpolí vedena v místě uzavírky ve dvou jízdních pruzích, a to v jednom jízdním pruhu na severním mostu a v jednom jízdním pruhu na jižním mostu. 
  • Na Modřanském předpolí povede doprava ve třech provizorních jízdních pruzích, a to v jednom na severním mostu a ve dvou na jižním mostu. Na sjízdné větvi na Modřanskou pak povede v jednom jízdním pruhu.

Upozornění pro řidiče:

Upozorňujeme řidiče, že v průběhu neděle 03.09.2023 dojde k ukončení platnosti objízdných tras, a tedy již nebude možné dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb, o pozemních komunikacích v rámci oprav Barrandovského mostu využívat trasu po Pražském okruhu D0 bez poplatku.