Tisková prohlášení - seznam

NOČNÍ UZÁVĚRY ZLÍCHOVSKÉHO TUNELU

Z důvodu výměny napájecích kabelů a údržby technologie bude uzavřen Zlíchovský tunel takto:

1) od 29. 3. 2022 do 30. 3. 2022  v noci od 23:00 hod. do 05:00 hod.(tj.1 noc) bude uzavřen východní tubus B (směr Smíchov) a druhý tubus bude jednosměrný v původním směru.
2) od 30. 3. 2022 do 1. 4. 2022  v noci od 23:00 hod. do 05:00 hod.(tj.2 noci) bude probíhat úplná uzávěra tunelu.

Objízdná trasa je vedena po ul. Strakonická.