Tisková prohlášení - seznam

NOVÁ RAMPA Z JIŽNÍ SPOJKY DO ULICE RABAKOVSKÁ JE V PROVOZU

Praha 8. listopadu 2022 – Z Jižní spojky mohou řidiči nově sjíždět do průmyslové zóny v Hostivaři po odpojovací rampě do Rabakovské ulice. Ocení to zejména řidiči nákladních automobilů, kteří nebudou muset zbytečně zatěžovat světelné křižovatky v oblasti Průmyslové ulice. Práce začaly až po několikaleté přípravě a vypořádání složitých majetkoprávních vztahů v srpnu 2022. Technická správa komunikací (TSK) tak vybudovala novou odpojovací rampu z Městského okruhu, konkrétně z jižní větve Jižní spojky, do ulice Rabakovská v Praze 15. Jedná se o dočasný sjezd do doby výstavby dalších částí Městského okruhu v této oblasti.

„Sjezd z Jižní spojky na Rabakovskou. Noční můra při cestě do průmyslové zóny v Hostivaři. Motají se tam mezi sebou osobní auta s náklaďáky. Bylo to na hraně kapacity už dost dlouho. Dnes jsme tam pustili do provozu novou rampu, ať se dopravní proudy při napojování rozdělí a sjezd z Městského okruhu je plynulejší. Z Jižní spojky mohou tedy řidiči odedneška sjíždět do průmyslové zóny v Hostivaři po nové odpojovací rampě do Rabakovské ulice. Je to velké zlepšení především pro nákladní automobily. Dopravní inženýři TSK vypočítali, že rampou denně projede skoro 3000 aut z toho 230 nad 3,5t. Nejenže si všechna tato vozidla výrazně zkrátí cestu, ale nyní se taky vyhnou dvěma vytíženým křižovatkám před nájezdem na Průmyslovou a očekáváme snížení intenzit také ve Švehlově. Na komunikační síti v Praze neustále hledáme úzká hrdla, která následně zkapacitňujeme, aby řidičky a řidiči zbytečně nestáli v kolonách. Další na řadě je zkapacitnění křižovatky Poděbradská – Průmyslová – Kbelská a přistavíme nový nájezd na Rozvadovskou spojku, využijeme pro něj existující 300 metrů dlouhý kus silnice,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy.

Rabakovská rampa je navržena jako jednopruhová sjízdná rampa mimoúrovňového křížení Jižní spojky a ulice Rabakovská. Z důvodu nutnosti zachování dopravní obslužnosti oblasti je rampa v úseku napojení na ulici Rabakovská obousměrná s napojením na další obslužné komunikace. „Součástí stavebních prací bylo i vybudování kompletního odvodnění komunikace. Upravili jsme také stávající chodníky a veřejné osvětlení,“ doplnil Josef Richtr, náměstek generálního ředitele a místopředseda představenstva TSK. 

Průběh prací na výstavbě rampy Rabakovská nám komplikovaly výskyt nevhodných zemin v podloží budované komunikace a déšť při provádění zemních prací. Tato úskalí se nám ale podařila ve spolupráci s investorem překonat a dílo kvalitně dokončit a předat do užívání,“ řekl zástupce zhotovitele Petr Škvařil, ředitel oblasti Čechy-Střed, úseku Dopravní a inženýrské stavby společnosti PORR a.s.


nová rampa pomůže v průmyslové i v ulici Švehlova

Na základě dopravně inženýrských podkladů se předpokládá, že za průměrný pracovní den jednosměrnou rampou pojede z Jižní spojky 2900 vozidel, z toho cca 230 vozidel nad 3,5 t. Dopravní zátěže se na toto nové propojení přenesou ze dvou základních dopravních směrů. Jednak je to ze směru Jižní spojka – Průmyslová, kde vozidla ve směru Průmyslová JIH projíždějí dvěma silně zatíženými světelně řízenými křižovatkami před nájezdem na ulici Průmyslová. Další snížení dopravních intenzit se týká také Švehlovy ulice, která je sice řešena v základním uspořádání jako relativně kapacitní čtyřpruhová komunikace, nicméně procházející hustou obytnou zástavbou. Proto i zde je pozitivní dopad maximálně vítaný.


Zhotovitel: PORR