Tisková prohlášení - seznam

REVITALIZACE KOMUNIKACE NA KARLOVĚ NÁMESTÍ POKRAČUJE. NYNÍ JE NA ŘADĚ ULICE U NEMOCNICE

Praha 17. března 2023 – Technická správa komunikací (TSK) zahájí ve čtvrtek 23. března 2023 další etapu rekonstrukce obvodové komunikace Karlova náměstí, a to v jeho jižní části v úseku mezi ulicí Vyšehradskou a U Nemocnice (MČ Praha 2). Rekonstrukce ulice U Nemocnice se uskuteční v rámci revitalizace Karlova náměstí. Cílem je zlepšit podmínky pro pohyb chodců a zvýšení bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci. Proveden bude v celé šíři uličního prostoru.

Na uvedený úsek Karlova náměstí se TSK vrací po zimní přestávce, kdy se v loňském roce zaměřila na uliční vpusti. Práce navazují na úpravy, které proběhly po obvodu náměstí v minulých letech. Letos dojde k rozšíření jízdních pruhů, které získají živičný povrch s cyklopruhem, a k úpravě parkovacích stání s kamennou dlažbou. Chodníkové plochy přiléhající k zástavbě budou z drobné kamenné mozaiky a u parku pak bude povrch dočasně asfaltový, důvodem je plánovaná úprava celého parku.

Po dobu uzavírky bude zachován jednosměrný provoz.

Stavební práce jsou rozděleny na jednotlivé podetapy.

V termínu od 23. 3. do 16. 4. 2023 bude uzavřen chodník před nemocnicí. Od 17. 4. do 8. 5. 2023 pak nebudou přístupné chodníky u parku. V období od 9. 5. do 28. 5. 2023 dojde k uzavírce poloviny vozovky přilehlé k parku a následně od 29. 5. do 11. 6. 2023 poloviny vozovky přilehlé k nemocnici.

Během září 2023 proběhnou i úpravy veřejného osvětlení, trakcí a zádlažeb na Vyšehradské ulici. Vše je naplánované v koordinaci s výlukami TRAM.

Zhotovitel: INPROS Praha, a.s.

  

https://opravujeme.to/action/1129/