Tisková prohlášení - seznam

OPRAVA MOSTNÍCH ZÁVĚRŮ SI VYŽÁDÁ KRÁTKODOBÉ DOPRAVNÍ OMEZENÍ NA UL. WILSONOVA

Praha 6. prosince 2022 – V rámci nezbytné běžné údržby provede Technická správa komunikací (TSK) výměnu těsnících gum na mostních závěrech na objektu převádějící komunikaci Wilsonova přes ulici Na Florenci a navazující komunikace. Práce začnou ve středu 7. prosince 2022 po dobu tří, pouze nočních omezení v čase od 23:00 do 7:00 hod. Práce pak budou pokračovat v nepřetržitém režimu po dobu šesti dní od 12. prosince do 17. prosince 2022.

 

Práce budou probíhat vždy pouze v jednom jízdním pruhu a doprava bude zachována ve dvou ze tří pruhů.

 

Pro noční práce 23:00 – 7:00 platí takto:

  • 1. etapa                             7.12.2022 (odbočovací pruh)
  • 2. etapa                             8.12.2022 (pravý pruh)
  • 3. etapa                             9.12.2022 (levý pruh)

 

Pro denní práce 0:00 – 24:00 platí takto:

  • 1. etapa                             12.12.2022 – 13.12.2022 (odbočovací pruh)
  • 2. etapa                             14.12.2022 – 15.12.2022 (pravý pruh)
  • 3. etapa                             16.12.2022 – 17.12.2022 (levý pruh)

 

Dále v termínu od 12. prosince do 18. prosince 2022 budou i drobná dopravní omezení na Hlávkových mostech ve směru z centra do Holešovic, kde proběhne drobná oprava rozvolněné dlažby, která je způsobena nefunkčním odvodněním mostovky. Tyto závady vznikají opakovaně a definitivně je odstraní až celková rekonstrukce celého soumostí. V místech omezení bude zachována doprava ve dvou jízdních pruzích v obou směrech a omezený jízdní pruh bude převeden na tramvajové těleso.

Tři etapy omezení na ul. Wilsonova:

Omezení na Hlávkových mostech: