Tisková prohlášení - seznam

V úterý 31. července zahajujeme opravu Koněvovy ulice

Od 31. července do 16. srpna 2018 bude omezen provoz na komunikaci Koněvova v Praze 3. Z důvodu rekonstrukce komunikace bude uzavřen úsek Jana Želivského – Buchovcova ve směru z centra. 
 
Objízdná trasa pouze pro individuální automobilovou dopravu: Jana Želivského – Jeseniova – Ambrožova – Biskupcova – Buchovcova – Koněvova.
 
Objízdná trasa pro nákladní i individuální automobilovou dopravu: Pod Krejcárkem – Novovysočanská – Spojovací.
 
Investorem rekonstrukce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., zhotovitelem spol. PORR, a. s.