Tisková prohlášení - seznam

Končí 1. etapa rekonstrukce ulice Na Slupi s mostem přes Botič

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK) ukončí 1. září 2018 rekonstrukci části ulice Na Slupi - MČ Praha 2. Nově opravené vozovky jsou s živičným povrchem, parkovací stání z velké žulové dlažby a chodníky z kamenné mozaiky. Došlo k úpravě odvodnění, přeložkám inženýrských sítí a opravě veřejného osvětlení. Součástí stavby je také kompletní oprava a sanace mostu přes Botič B005 – Ostrčilovo náměstí.

Investorem této stavební akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. a zhotovitelem je spol.  Strabag a.s.