Tisková prohlášení - seznam

Praha zahajuje čerpání peněz z EU na rozvoj silniční telematiky

Hlavní město Praha ve spolupráci s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy získalo finanční podporu Evropské unie z Fondu soudržnosti (Operačního programu Doprava) na projekt „Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze“. Schválená dotace ve výši 557 mil. Kč představuje 85% celkových nákladů projektu. Příprava projektu ve spolupráci s poradenskou agenturou EuroManagers začala v polovině roku 2007 a celý proces až do schválení dotace trval jeden rok.