Tisková prohlášení - seznam

KŘIŽOVATKA JANÁČKOVO NÁBŘEŽÍ X JIRÁSKŮV MOST V NOVÉM. MODERNĚJŠÍ JSOU SEMAFORY I BEZBARIÉROVÉ PŘECHODY

Praha 3. dubna 2023 – Po měsíci končí rekonstrukce křižovatky Janáčkovo nábřeží – Jiráskův most v Městské části Praha 5. Technická správa komunikací (TSK) práce koordinovala s nezbytnou obnovou a modernizací světelného signalizačního zařízení (SSZ). Během omezení proběhla přestavba křižovatky s důrazem na úpravy chodníků a doplnění přechodů pro chodce v bezbariérové úpravě. V prostoru předpolí Jiráskova mostu tak vznikly tři nové přechody pro chodce.

„Jsem nesmírně potěšena, že všichni chodci, ale i občané se zdravotním postižením, budou mít například při cestě na Krajský úřad Středočeského kraje nový a lépe zabezpečený přechod. I já jsem se na čas kvůli úrazu na lyžích a následné operaci stala uživatelkou invalidního vozíku a věřte mi, že není úplně jednoduché plánovat cesty tak, aby pro vás byly, pokud možno, alespoň trochu komfortní. Palec nahoru pro tento i další projekty,“ říká Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje.

“Pokračujeme v proměnách veřejného prostoru tak, aby byl přívětivý k chodcům i lidem s pohybovým omezením. Pěší doprava je totiž také doprava! Hned za veřejnou dopravou je to navíc nejvyužívanější způsob dopravy po městě. Lidé tak mají právo chodit po povrchu v ulicích a nemuset překonávat cesty jen přes podchody nebo podjezdy. Proto budeme i nadále vytvářet takový veřejný prostor, který má lidský rozměr a je pohodlně průchozí,” říká Zdeněk Hřib, I. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

V celém opravovaném úseku zůstal asfaltový povrch vozovek, upraveny nebo vyměněny byly kamenné obruby a přestavěly se navazující chodníky, které jsou převážně z kamenné mozaiky. V severní části křižovatky do ulice Janáčkovo nábřeží vznikla nově vytažená nároží s doplněným přechodem pro chodce. 

„Těší mě, že dopravní omezení, stejně jako v případě mnohem náročnější rekonstrukce kolejí na Malé Straně, nevyvolala komplikace v dopravě. TSK věnovala dostatečnou pozornost koordinaci staveb i informovanosti o vyvolaných omezeních. Věřím, že stejně úspěšně projdeme i letošní kritickou etapou rekonstrukce Barrandovského mostu,“ sdělil místostarosta MČ Praha 5 s gescí dopravy Milan Kryl.

Nový přechod byl vybudován i mezi ostrůvkem oddělujícím výjezd a nájezd na Jiráskův most. Jižně od tohoto přechodu byla vytvořena plocha pro nájezd cyklistů mimo vozovku. Nový přechod ve směru z Jiráskova mostu byl postaven jako sdružený pro chodce i cyklisty. Takto byl upraven i v jižní části křižovatky mezi hotelem Riverside Prague a chodníkem podél nábřeží. Severně od hotelu došlo
k vytažení nároží křižovatky a zkrácení délky přechodu mezi hotelem a Dienzenhoferovými sady.

Na přechodech byly zřízeny bezbariérové rampy s nášlapem obrubníku. Doplněné jsou i varovné
a signální pásy, které jsou provedeny z kostek ze stejného přírodního kamene jako dlažba nebo z materiálu polymer-beton s upraveným povrchem pro nevidomé. Signální i varovný pás je vyskládán ve stejném vzoru a barevnosti jako navazující mozaiková dlažba.

Děkuji Zdeňkovi Hřibovi, že pečuje i o chodce. Přechod určitě využijí i Středočeši, když půjdou na krajský úřad, který je od přechodu nadohled," uvedl Jiří Snížek, náměstkem hejtmanky a krajský radní pro regionální rozvoj a územní plánování ve Středočeském kraji.

Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s.