Tisková prohlášení - seznam

KONČÍ HLAVNÍ PRÁCE NA KOMUNIKACI DO ŘÍČAN

Praha 10. listopadu 2020 – Technická správa komunikací (TSK) dokončila v pátek 6. listopadu 2020 stavební práce na komunikaci Do Říčan. Práce probíhaly již od roku 2019 a v roce 2020 pokračovaly úsekem autobusové zastávky Hasičská – Na Korunce.

 

Souvislá údržba zahrnovala frézování 3D technologií, sanaci krajnic, vyrovnání a doplnění obrub, vybudování nových uličních vpustí a vyznačení vodorovného dopravního značení.

Rekonstrukci předcházela kompletní oprava dešťové kanalizace. Také byla provedena úprava příkopu a hotovy jsou i terénní úpravy.

 

Stavba probíhala v koordinaci s vybudováním dvou nových autobusových zastávek Hasičská a O. Vrby, které budou zprovozněné začátkem prosince. Nové bezbariérové zastávky jsou doplněny moderními přístřešky.  Provoz MHD bude spuštěn po dokončení stavebních prací v Dubči. Plánovaný termín je v prvním týdnu v prosinci.

 

POZOR: Stále probíhá omezením na komunikaci Ke Křížkám, která navazuje na komunikaci Do Říčan. Zde budou zhruba do půlky listopadu probíhat práce jiného investora.

 

Zhotovitel souvislé údržby: M-SILNICE, a. s.

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb?poi=5d9af67237e6ba4113484d26

 

Zhotovitel PID zastávek Hasičská a O. Vrby: Inpros, a. s.

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb?poi=5f57924782f8686d2ff9ef9a