Tisková prohlášení - seznam

Od středy se uzavře komunikace K Nedvězí

Ve středu 5. prosince 2018 začne Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK, a.s.) s opravou komunikace K Nedvězí, a to v úseku Do Dolnic - Pánkova.  Práce jsou naplánovány do 21. prosince 2018.

Jedná se o souvislou údržbu komunikace, která je využívána jako propojka mezi MČ Praha-Královice a MČ Praha-Nedvězí. Bude provedena fréza s následnou pokládkou asfaltových vrstev. Dále budou lokálně opraveny trhliny a obnoveno vodorovné dopravní značení.   

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Uzavírka komunikace.

Z důvodu nižší frekvence dopravy na komunikaci K Nedvězí a tím, že komunikací neprojíždí autobusy, nejsou objízdné trasy požadovány a přesně stanoveny. Počítá se s využitím okolních komunikací K Uhříněvsi, Přátelství a Pánkova. Nebo z druhé strany Kralovická, Na Vápence a Pánkova. Viz obrázek.