Tisková prohlášení - seznam

PRAHA OTVÍRÁ DRUHÉ CYKLODEPO NA ANDĚLU

Praha 8. prosince 2021 – Po ročním úspěšném provozu CYKLODEPA FLORENC na pražském Těšnově otevře Praha druhé CYKLODEPO ANDĚL na Smíchově. První kola se do ulic metropole rozjedou 8. prosince a další přepravci se budou přidávat během ledna. Cyklodepa slouží k rozvozu zásilek v širším centru Prahy. Po pravém břehu se díky CYKLODEPU ANDĚL obslouží prostřednictvím nákladních elektrokol i levý břeh Vltavy. Praha chce rozšiřováním cyklodep ulevit veřejnému prostoru, snížit dopravní zátěž a přispět tak ke zkvalitnění života obyvatel v centru města.


„Cyklodepo na Florenci slaví první rok úspěšného fungování. Při té příležitosti jsme dnes spustili druhé na Andělu pod křižovatkou Městského okruhu a Plzeňské. Inovaci v pražské logistice se daří. Ze strany byznysu je o ni zájem. Má smysl pokračovat a dále ji rozvíjet. Naše dosavadní zkušenost v Praze ukazuje, že cyklodepa v centru měst přispívají k zefektivnění logistiky, aby zboží dorazilo vždy z co nejkratší vzdálenosti. Jinými slovy čím více dep budeme mít, tím lépe bude celý systém fungovat.  Kurýři největších logistických firem na cargokolech už v Praze doručili přes 68 000 balíků a během toho našlapali okolo 30 000 kilometrů. Teď budou i na druhém břehu Vltavy šetřit místo na silnicích, chodnících i vzduch, který dýcháme. Efektivní logistika je základem zdravého města,“ uvedl při zahájení provozu Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy.

 

Na základě dopravní studie Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy rozhodla v červnu 2020 Rada hl. m. Prahy o realizaci projektu CYKLODEPO FLORENC. Díky rychlému propojení a intenzivní spolupráci mezi městskými a logistickými společnostmi se povedlo projekt uskutečnit během pouhých tří měsíců a depo spustit 18. listopadu 2020. Pro umístění logistického depa byl vybrán prostor na Těšnově u stanice metra Florenc na rozhraní Prahy 8 a Prahy 1. Původně byl tento prostor využíván jako parkoviště. Projektu se zúčastnily logistické a doručovací společnosti Dachser, DHL Express, DPD, GLS, Messenger, PPL a Rohlik.cz. Tyto společnosti provozují flotilu více než 30 nákladních elektrokol různých typů a technologií. 

 

Podobně ideální prostor bývalého parkoviště pod silničním mostem se podařilo najít a upravit i na Smíchově. Mezi firmami v novém depu bude část firem z depa Florenc, dále přibudou firmy, pro které již nebylo místo na Florenci, i několik úplně nových zájemců. Součástí depa tak budou společnosti DoDo, WE│DO CZ, Dáme jídlo, DHL Express, PPL, Rohlík a DPD. Depo Anděl přibližně zdvojnásobí počet udržitelně doručených balíků v Praze s využitím elektrických nákladních kol.

 

Cyklodepo funguje jako překladiště zásilek z dodávek, které je dopraví ze skladů společností na okraji města do skladového kontejneru konkrétní logistické společnosti v depu. Zde si je kurýr vyzvedne, uloží je do nákladového prostoru elektrokola a poté je rychle a s nulovými emisemi dopraví k příjemcům v širším centru. Za jeden den dokážou kurýři z jednoho depa doručit až sto zásilek. 

 

Přípravu plochy a provoz depa bude, stejně jako u depa na Florenci, zajišťovat Technická správa komunikací (TSK).

 

„Je to pro TSK prestižní záležitost zajišťovat provoz již druhého depa v Praze. Věřím, že v rámci udržitelného rozvoje není depo Anděl tím posledním,“ řekl Filip Hájek, náměstek generálního ředitele TSK.

 

Udržitelnost projektu ocenila i evropská soutěž Eurocities Awards 2021, kde se cyklodepo na Florenci dostalo mezi tři nejlepší projekty v kategorii Zero Pollution. O prvenství cyklodepo bojovalo s projektem Recyclerie des moulins z francouzského Nice, které zvítězilo, a také s De Energiecentrale z belgického Ghentu.

 

„Pro Prahu je využívání nákladních elektrokol obrovským krokem k udržitelnému městu. Nové cyklodepo na Andělu pomůže ulehčit od nákladní dopravy i na druhé straně Vltavy. Další oblastí s potenciálem pro udržitelnou dopravu a životní prostředí je také nákladní železniční doprava, a proto se plány města zaměřují i tímto směrem,“ dodává Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

 

 

Logistické společnosti:

 

Dáme jídlo „V Dáme jídlo jsme si plně vědomi současné dopravní situace, a to převážně v hlavním městě. Nejen z tohoto důvodu pro nás byla spolupráce s projektem cyklodep tím správným krokem a rozhodnutím. V tuto chvíli intenzivně pracujeme na vytvoření procesu využití těchto dep, abychom odlehčili nejen současné situaci, ale i naší vlastní logistické infrastruktuře. Se zavedením nové služby rozvozu nákupů, jak z vlastní sítě online prodejen Dáme market, tak z partnerských obchodů, rozšiřujeme i naši kurýrní síť. To vše s cílem doručit zákazníkovi nejen objednané zboží v co nejkratší době, ale i s výrazně mírnějším dopadem na životní prostředí,“ uvedl Aleš Ječmen, ředitele logistiky spol. Dáme jídlo.

 

PPL „Jsme potěšeni, že spolupráce s Magistrátem hl. m. Prahy a námi, jedné z nejvýznamnějších logistických společností, se kromě již fungujícího depa na Florenci rozvíjí i do roviny nově vznikajícího depa u Anděla. Tímto ekologickým způsobem doručíme příjemcům tisíce zásilek měsíčně a přispíváme tak nejen k rozvoji city logistiky v Praze a k ochraně životního prostředí,“ říká David Voznička, provozní ředitel PPL.

 

„Ochrana životního prostředí je pro nás silné téma, které bude výrazně rezonovat i v následujících letech. Rok 2021 byl pro nás rokem investic do rozvoje zelené logistiky. Spustili jsme řadu nových cyklodep ve větších městech, jako jsou Liberec, Hradec Králové, České Budějovice a další. Do provozu jsme uvedli i první elektrododávky a na podzim jsme zprovoznili první samoobslužné výdejní a podací Parcelboxy. Tyto kroky vnímáme jako další posun k naplnění naší strategie dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050,“ uvádí Petr Horák, CEO PPL.

 

DPD „Již od loňského listopadu úspěšně rozvážíme zásilky z pražského Těšnova, kde se nám díky našim cyklo a pěším kurýrům daří ušetřit zhruba 8,75 tun CO2e za rok. Věřím, že se nám něco podobného podaří i na Smíchově a posuneme se tak zase o významný krok blíže k udržitelnějšímu doručování v hlavním městě. Alternativní doručování z mikrodep je zároveň součástí naší komplexní zelené strategie, ve které jsme se mimo jiné zavázali do roku 2025 v Praze a Ostravě doručovat pouze nízkoemisně (tedy bez dieselových/benzínových dodávek). K tomu 100% kompenzujeme uhlíkovou stopu vytvořenou při doručování všech zásilek a také v našem provozu. Zkrátka se snažíme být tou nejudržitelnější doručovací společností,“ uvedl Miloš Malaník, generální ředitele spol DPD.

 

Data za spol. DPD z provozu CYKLO DEPO Florenc (počet zásilek, počet kurýrů, ujeté km, atd.):

 

Z mikrodepa Florenc se nám od začátku provozu (18. 11. 2020) do konce listopadu 2021 podařilo doručit zhruba 38.000 zásilek. Mikrodepo v průměru za celé období obsluhovali 3 kurýři DPD (počty se v určitých obdobích mění, jde o kombinace pěší kurýři a cyklokurýři na elektrokolech). Kurýři nachodí/najezdí v průměru 10-20 km denně. Aktuálně zde máme k dispozici 1 pěšího kurýra a 1 cyklokurýra. Kurýři pěšky nebo na kolech obsluhují okolí mikrodepa, tedy převážně centrum Prahy (Praha 1), částečně Prahu 7 či Florenc/Karlín a okolí.

Dodo „Když jsme dostali nabídku účastnit se projektu cyklodepa na Andělu, neváhali jsme. Naším cílem vždy byla a bude maximální udržitelnost a čím dál větší zapojení nákladních kol do našeho logistického mixu je tedy logickým krokem. Díky naší logistické platformě a široké paletě klientů napříč streamy jsme již schopni koncentrovat velké množství zakázky do malých mikrozón, které lze efektivně rozvážet z malého cross-docku v dané oblasti. Takovým cross-dockem může být právě i cyklodepo na Andělu, ze kterého balíčky rozvezeme bezemisně na kolech,“ říká Martin Marek, CEO DoDo pro Českou republiku a Slovensko.

 

Data k prvnímu cyklodepu na Florenci za spol. DoDo:

 

Z cyklodepa na Těšnově se nám již nyní daří rozvést nižší stovky zásilek měsíčně a věříme, že se nám do jara podaří přepravované objemy ještě výrazně navýšit. Jednáme s řadou významných partnerů, pro které je možnost ekologického rozvozu po městě atraktivní. Obecně lze říct, že firmy ve svých strategiích dávají udržitelnému rozvozu čím dál větší význam.

 

DHL „Mikro depo Florenc jsme vyhodnotili jako úspěšný projekt. K dnešnímu dni jsme v Praze úspěšně doručili a vyzvedli přes 22 000 zásilek a najeli přes 3 400 km. Naplňujeme naši stávající strategii DPDHL Mise 2050: Nulové emise, která podporuje ochranu životního prostředí a místa, kde žijeme. Jsme rádi, že nyní můžeme začít rozvážet zásilky z nového cyklodepa v Praze na Andělu. Naší ambicí je pokračovat v takových projektech, jako jsou cyklodepa na Florenci a na Andělu a dosáhnout 50% podílu čistých kurýrních řešení na všech našich trasách do roku 2025,“ říká Luděk Drnec, generální ředitel DHL Express (Czech Republic) s.r.o.

 

WE│DO CZ „Wedo na českém trhu rychle roste, a proto neustále hledáme nové možnosti, jak být lidem ještě blíž. Zrovna Praha 5 patří mezi naše vůbec nejvytíženější místa, proto se rádi podílíme i na tomto rychlém a ekologicky šetrném způsobu přepravy,“ uvedl Daniel Mareš, generální ředitel WE│DO CZ.

Rohlík V Česku Rohlík plánuje doručování elektrokoly v centru Prahy a Brna, v Evropě v Budapešti, Mnichově a ve Vídni. Cyklodepo momentálně využíváme v Praze, a to konkrétně cyklodepo na Florenci. V dalším roce se ještě počítá právě s nově otevřeným cyklodepem Anděl.  

Po ukončení testovacího provozu, jsme ve stádiu nasazování elektrokol do ostrého provozu. Spuštění plánujeme na 1. kvartál 2022. Po vyhodnocení pilotního projektu, kde jsme měli dennodenně v provozu 2. elektrokola po dobu víc než 6 měsíců, naši kurýři v ostrém provozu absolvovali více než 700 tras, najeli téměř 10 000 km a doručili více než 6 000 zakázek, máme v plánu, společně s elektromobily ze širšího centra měst vytlačit až 100 % CNG vozů, a nahradit tak 10 % celé flotily prostředky bez lokálních emisí.

Jako hlavní výhodu městských cyklodep vnímáme doručování našich zásilek bez hluku a emisí, ale zejména v dopravně přeplněném centru města a v exponovaných časech mohou být elektrokola rychlejším prostředkem a snižovat tak zpoždění při doručení. Zároveň lze díky nim lépe doručovat na místa, kam je obtížné zajet autem.

Náklad na objednávku vyexpedovanou z cyklodepa, je porovnatelný s nákladem na objednávku, která se vyexpeduje přímo ze skladů Rohlik.cz

V dohledné době plánujeme sít cyklodep rozšiřovat v rámci ČR ve velkých městech, v budoucnu určitě připadá do úvahy i expanze do dalších regionálních měst. 
Jsme velmi vděčný za aktivitu, kterou v tomto segmentu chytré městské logistiky vynakládá TSK hl. m. Prahy a díky společné snaze přináší tuto možnost doručování do ulic hlavního města.