Tisková prohlášení - seznam

TSK: POKRAČUJEME V ÚPRAVÁCH ZASTÁVKY VYCHOVATELNA V ZENKLOVĚ ULICI

Praha 6.  2021 – Technická správa komunikací (TSK) začne opět od pondělí 11. října 2021 se stavebními pracemi v ulici Zenklova. Ty se budou týkat úpravy pěších přístupů na tramvajovou zastávku Vychovatelna a navážou tak na předchozí etapy v minulých letech. Oblast kolem zastávek by měla být kompletně hotová do 25. října 2021.

 

V tomto roce jsou stavební úpravy zaměřeny na zřízení pěších vazeb tak, aby byl přístup na zastávku umožněn i jinak než pomocí podchodu, který se po dohodě s ÚMČ Praha 8 zdá nedostatečný. V rámci akce bude upraven chodník při jedné straně komunikace, vznikne nové místo pro přecházení a přechod pro chodce včetně navazujících chodníků přes tramvajovou trať. Navržené opatření přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců při cestě za občanskou vybaveností a MHD a také dětí přecházejících do škol především z jižní části ulice Na Okrouhlíku.

 

„Bezbariérový přístup k zastávce Vychovatelna se připravoval bezmála deset let. Je to příběh plný nečekaných zvratů a administrativních zdržení, která se zdála nekonečná. Jsem velmi rád, že se nám ve spolupráci s hlavním městem Prahou konečně podařilo dovést tento záměr do finále a že pro všechny občany Prahy 8 bude přístup na tuto tramvajovou zastávku pohodlnější, rychlejší a bezpečnější,“ říká Tomáš Slabihoudek, radní Prahy 8 pro majetek a dopravu.

 

Dopravní omezení:

V místě stavby dojde k zúžení do jednoho jízdního