Tisková prohlášení - seznam

Řidiči nově získají informace o dojezdových časech

ovou službu pro řidiče spouští v těchto dnech ve zkušebním provozu Technická správa komunikací hl. města Prahy. Jedná se o měření dojezdových dob. „Řidiči získají na tabulích informaci o aktuální době, kterou potřebují k dosažení konkrétního místa,“ řekl mluvčí TSK Tomáš Mrázek.

„Je to další krok ke zvýšení bezpečnosti na pražských silnicích. Neinformovaný a tudíž nervózní řidič je totiž nebezpečný sobě i svému okolí, čímž se zvyšuje možnost dopravní nehody. Díky této službě dostane v reálném čase informace o dojezdovém čase do dané lokality a případně si tak může zvolit jinou trasu,“ dodal.

V první fázi TSK novinku nabídne na třech úsecích, a to na Jižní spojce směrem od Lanového mostu k ulici K Barrandovu, na úseku od křižovatky ulic K Barrandovu – K Holyni po exit Brno na Jižní spojce a ve spolupráci s Městskou částí Praha 6  v Evropské ulici směrem od Divoké Šárky k Vítěznému náměstí. „Po několika měsících tento pilotní projekt vyhodnotíme a pokud bude úspěšný zavedeme ho i na dalších úsecích v hlavním městě,“ podotkl Mrázek.

Systém pracuje na principu měření doby jízdy konkrétního vozidla danými úseky a výpočtu pravděpodobného času jízdy. Jako senzory pro sběr potřebných dat slouží kamery, známé především jako úsekové rychloměry a detektory jízdy na červenou, které tak rozšířily sadu svých funkcí. Výsledné informace jsou zobrazeny na nových informačních tabulích včetně názvu cílového bodu a dojezdové doby, přičemž pro tranzitní komunikace je rozlišena dojezdová doba pro osobní a nákladní dopravu.