Tisková prohlášení - seznam

TSK provedla pravidelné bezpečnostní a zdravotní prořezy komunikační zeleně

Technická správa komunikací hlavního města Prahy provedla rozsáhlé bezpečnostní a zdravotní prořezy komunikační zeleně, kterou má svěřenu do své správy.

„Jednalo se o každoroční pravidelnou akci, která přichází vždy v závěru podzimu před nastávajícím zimním obdobím tak, aby zatížení stromů sněhem a námrazy větví neohrozily jejich stabilitu a tím bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích. Letos na akci vynaložíme téměř pět miliónů korun,“ informoval Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí TSK. „Na péči o svěřenou zeleň jsme v rozpočtu na letošní rok měli připravenu částku necelých devadesát miliónů korun,“ dodal.

Každá ze šesti oblastních správ TSK, jejíž pracovníci mají detailní přehled o udržované zeleni, vytipovala konkrétní lokality. Celkově se jednalo o několik desítek ulic a ploch po celém území hlavního města. „Prioritou byla bezpečnost silničního provozu, ochrana zdraví lidí a jejich majetku, ale i estetické hledisko,“ upozornil Mrázek.

TSK v rámci této akce provedla odstranění suchých a nalomených větví, tedy bezpečnostní prořezy stromů, dále zdravotní řezy (odstranění nemocných větví), omlazení keřů a řezy k zajištění podchozích a podjezdových výšek. Dokončují se výsadby nových stromů za povolené pokácené dřeviny z důvodu jejich špatného zdravotního stavu. Zejména v lokalitě Holešovic byly dožívající stromy , které byly negativně ovlivněny povodní 2002, počátkem letošního roku na základě řádného povolení kácení odstraněny a nyní probíhají výsadby nových stromů tak, aby byly stromořadí řádně obnoveny. Všechny zásahy jsou prováděny v souladu se zák. č. 114/1992 Sb., „o ochraně přírody a krajiny“, v aktuálním znění a v rámci zajištění povinné péče o dřeviny.

Vzhledem k tomu, že se jedná o odbornou činnost je realizována dodavatelskými firmami TSK specializovanými na arboristiku (péče o dřeviny rostoucí mimo les).

Vybrané ulice, kde bude probíhat podzimní akce, v MČ Praha 1 až 10

Praha 1 – Masarykovo nábřeží, Smetanovo nábřeží, Dvořákovo nábřeží

Praha 2 – Lublaňská, Americká, U vodárny

Praha 3 – Perunova, Jilmová, Hradecká

Praha 4 – Budějovická, Táborská, Jeremenková

Praha 5 – U Santošky, Na Václavce, Pod Kotlářkou

Praha 6 – Jugoslávských partyzánů, Terronská, Roosweltova

Praha 7 – Osadní, Ovenecká, Na Maninách, U Průhonu a Čechova,kde budou

 provedeny i bezpečnostní jednoúrovňové vazby vybraných stromů

Praha 8 – Křižíkova, Bohnická, Na Pecích

Praha 9 – Vysočanská, Českomoravská

Praha 10 – Tolstého, Slovenská, Novostrašnická