Tisková prohlášení - seznam

Francouzskou ulici čeká kompletní rekonstrukce vozovky

Rozsáhlou rekonstrukci Francouzské ulice v úseku Blanická – Slovenská připravuje na letošní rok Technická správa komunikací hl. města Prahy. V rámci přípravných prací byly o víkendu 14. a 15. března pokáceny čtyři stromy.

„K tomuto kroku jsme přistoupili kvůli jejich nevyhovujícímu zdravotnímu stavu a zhoršené provozní bezpečnosti. Samozřejmě na kácení máme pravomocné rozhodnutí Úřadu Městské části Praha 2,“ informoval mluvčí TSK Tomáš Mrázek. „Po ukončení stavebních prací a ve vhodném termínu zde opět vysázíme čtyři jerlíny japonské, čímž zachováme původní ráz stromořadí,“ dodal.

TSK chystá ve Francouzské ulici výměnu povrchu vozovky. Stávající dlažební kostky nahradí živice. „To povede k výraznému snížení hluku z automobilové dopravy v této lokalitě,“ zdůraznil Mrázek. Zároveň bude provedena rekonstrukce jižního chodníku, kde naopak místo živice bude položena mozaiková dlažba s historickými vzory typickými pro tuto oblast – tedy sedmdesátka s dámou a rámy s drakem.

Stavební práce začnou zřejmě v průběhu druhého čtvrtletí letošního roku. Rekonstrukce, která bude rozdělena na několik etap, by měla trvat necelé čtyři měsíce.