Tisková prohlášení - seznam

V DUBNU STARTUJE BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ PRAHY

Praha 29. března 2022 Jarní blokové čištění v ulicích hlavního města začne v sobotu 2. dubna a potrvá do 19. června 2022. Podzimní část čištění pak startuje v září a skončí v listopadu i s úklidem spadaného listí. Technická správa komunikací (TSK) zajistí úklid chodníků a vozovek, které jsou zařazeny do systému blokového čištění, a také v rabátkách stromů a pásech komunikační zeleně. Tedy v celém uličním prostoru.

Tradičně půjde o celkový strojní a ruční úklid ulic po zimním období, kdy se odstraní zejména zbytky posypového materiálu a další nečistoty, které by během letních měsíců zvyšovaly v ulicích prašnost.

Stejně jako v minulých letech budou řidiči muset během čištění přeparkovat svá vozidla.  Na čištění je upozorní dopravní značení, které se v ulicích objeví vždy v týdenním předstihu. Jedná se o přenosné značky „Zákaz zastavení“, kde je na dodatkové tabulce uveden důvod umístění a datum s časem čištění od 8.00 do 15.00 hodin. Na vytipovaných blocích se použije i přenosné dopravní značení „Zóna s dopravním omezením“ a „Konec zóny s dopravním omezením“, které v některých místech nahradí velkou řadu přenosných dopravních značek „Zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulkou.

Prázdných ulic bez aut využije TSK i k dosadbě stromů do některých prázdných rabátek, což je za běžného provozu prakticky nemožné. Důvodem je náročnost výsadby vzrostlých stromů, kdy je třeba vyfrézovat staré pařezy, vykopat hluboké výsadbové jámy, osadit ochranné kůly a vysadit stromy, které dosahují výšky až 4 m. Váha takového stromu s kořenovým balem je značná, a proto manipulace mezi zaparkovanými vozy je velmi komplikovaná.

V prvním víkendu a následujícím týdnu stroje a pracovníci úklidových čet vyčistí některé ulice v Městských částech Praha 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16 a 17. V dalších týdnech se čištění rozšíří i do zbylých částí Prahy podle předem schváleného harmonogramu. Čistit se budou Městské části Praha 1 až 17. Úklid Pražské památkové rezervace (PPR) na území MČ Praha 1 a části Prahy 2 proběhne převážně o víkendech.

Informace o blokovém čištění v každé lokalitě lze nalézt na webových stránkách TSK – ZDE. Uživatel zde najde termíny čištění po zadání konkrétního názvu ulice do vyhledávače nebo může využít mapu, v níž lze zobrazit čištěné ulice a jejich okolí nejen podle lokality, ale i podle data, během kterého bude čištění probíhat.

Mimo sledování přenosného dopravního značení a vyhledání informace na webu nabízí TSK další možnost, jak si zajistit včasné informace o blokovém čištění. Tou je služba TSK-INFO a odkaz na ni najdou zájemci na hlavní stránce webu společnosti (www.tsk-praha.cz). K aktivaci služby stačí jednoduchá registrace, kdy je po vyplnění registračního formuláře zájemci zaslán e-mail se žádostí o autorizaci. Po jejím provedení se uživatel může přihlásit a poté si nastavit zasílání požadovaných informací. Tuto službu nabízí TSK bezplatně.