Tisková prohlášení - seznam

REKONSTRUKCE AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK V ULICI TUPOLEVOVA

Praha 27. 7. 2021 – Technická správa komunikací (TSK) začne od 2. srpna 2021 postupně rekonstruovat autobusové zastávky „Dobratická“, „Tupolevova“ a „Fryčovická“ v ulici Tupolevova, která je součástí nadřazené komunikační sítě městské části Praha 18 – Letňany. Stavební práce by měly být hotové do konce tohoto roku.

 

Zrekonstruované autobusové zastávky v obou směrech budou mít novou konstrukci. Navrženy jsou v délce 40 m a šíři 3,25 m. Dále budou zrekonstruovány chodníky, upraveno svislé a vodorovné dopravní značení a v neposlední řadě dojde k posunu uličních vpustí a přeložce stožárů veřejného osvětlení. Chodníky jsou navrženy z asfaltu a betonové dlažby. Vozovka bude mít asfaltový povrch, kdy v místě autobusových zastávek bude konstrukce vozovky zesílena, aby nedocházelo k deformacím při brzdění a rozjíždění autobusů. Celá stavba je navržena tak, aby maximálně zjednodušila pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

 

Návrh dopravního omezení:

Fryčovická – 2. 8. – 29. 8. (zúžení jízdního pruhu v ulici Tupolevova, v úseku Malkovského – Křivoklátská, Strakova)

Dobratická – 5. 8. – 12. 9. (zúžení jízdního pruhu v ulici Tupolevova, v úseku Bukovecká – Dobratická)

Tupolevova – 30. 8. – 3. 10. (zúžení jízdního pruhu v ulici Tupolevova, v úseku Tupolevova – Rýmařovská)

 

Všechny dotčené zastávky budou v době rekonstrukce přemístěny do dočasných poloh, ke změnám tras autobusových linek nedojde.

 

Více informací naleznete na webových stránkách TSK v sekci Významné stavby – Ke stažení

https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb?poi=60d33d97435b3e850cb3ca59

 

Zhotovitel: Eurovia CS, a. s.