Tisková prohlášení - seznam

II. ETAPA REKONSTRUKCE BARRANDOVSKÉHO MOSTU PŘINESLA ZPOŽDĚNÍ DOPRAVY POUZE V JEDNOTKÁCH MINUT, KLESL I POČET DOPRAVNÍCH NEHOD

Praha 7. prosince 2023 Po celou dobu II. etapy rekonstrukce Barrandovského mostu sledovala Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (Úsek dopravního inženýrství) společně s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s. a Operátorem ICT, a.s. vliv dopravního omezení na dopravu a na základě dopravních dat připravila TSK obsáhlý dokument vlivu rekonstrukce na individuální automobilovou i městskou hromadnou dopravu na celém území metropole. Sledovány byly dojezdové doby vybraných úseků, kterých se rekonstrukce přímo dotkla, plánované objízdné trasy i důležité komunikace nadřazené komunikační sítě, které mohli sloužit jako alternativní objízdná trasa. Důležitým sledovaným údajem byl také vliv dopravních nehod na plynulost dopravy.

V porovnání se stavem před rekonstrukcí došlo v jejím průběhu ke snížení celkového počtu dopravních nehod. Nejčastější hlavní příčinnou kolizí během rekonstrukce Barrandovského mostu (v období červen až srpen roku 2023) bylo nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem, které zapříčinilo 13 z celkového počtu 45 sledovaných nehod. Vzhledem k tomu, že stejné lokality byly z hlediska dopravní nehodovosti posuzovány i při první etapě rekonstrukčních prací, lze konstatovat, že meziročně došlo na sledovaných komunikacích k poklesu počtu nehod o cca jednu pětinu z loňských 55.

„V první řadě bych chtěl poděkovat všem, kteří na samotné II. etapě rekonstrukce Barrandovského mostu pracovali, od inženýrů po všechny stavaře a samozřejmě také Pražanům za to, že se v průběhu II. etapy rekonstrukce Barrandovského mostu chovali ohleduplně a zodpovědně. Z dostupných dat plyne, že jsme zvládli nejtěžší etapu rekonstrukce mostu se ctí! Děkuji všem za odpovědné dopravní chování, volby dopravního prostředku či zvážení konání cest jako takových. Zvládli jsme také efektivně připravit objízdné trasy, navazující dopravní opatření a celkovou koordinaci stavebních akcí. Díky tomu jsme omezili negativní vlivy na dopravu na nejmenší možné minimum. Pevně věřím, že s obdobným proaktivním způsobem a spoluprací městských společností, se zhostíme i etapy třetí a čtvrté. Můžeme nyní čerpat s mnoha zkušeností a poznatků z už uskutečněných fází rekonstrukce,“ uvedl Zdeněk Hřib, I. náměstek primátora pro oblast dopravy.

Kompletní TZ v příloze.

Záznam z dnešní tiskové konference je možné stáhnout ZDE nebo zhlédnout na YouTube -  https://www.youtube.com/watch?v=COv1NL2tMGs

Kompletní prezentace a úvodní video: https://tsk1.algocloud.cz/index.php/s/DfNdCsY2RoJ8A7Y