Tisková prohlášení - seznam

MOST PŘES STRAKONICKOU NA ZBRASLAVI ZBOURÁME, PAK POSTAVÍME NOVÝ

V pondělí 11. listopadu 2019 zahájí Technická správa komunikací přípravné práce na demolici mostu přes Strakonickou ulici na Zbraslavi, který vede k ulicím K Výtopně a Za Opusem.

Most je ve velmi špatném stavu a oprava by byla neekonomická, rozhodlo se proto o jeho demolici a výstavbě nového. Technická správa komunikací sice není správcem tohoto mostu, ale po dohodě s hlavním městem Prahou si bere přípravu nového mostu na starost a následně ho převezme do své správy.

„V případě, že budou dobré klimatické podmínky a výběrové řízení na dodavatele stavby bude do konce listopadu včetně uzavření smlouvy o dílo uzavřeno, výstavba nového mostu by mohla v tomto roce navazovat,“ uvádí tisková mluvčí TSK Barbora Lišková a dodává: „Pohybujeme se v zimním období, takže se zahájení prací může posunout na jaro 2020, a to i s ohledem na dodržení všech technologií a norem. U starého mostu dochází k masivnímu odpadávání nesourodého betonu, což je velmi nebezpečné a další zima je velmi rizikovým obdobím, proto k demolici přistupujeme právě nyní.“

Při přestavbě mostu budou zdemolovány všechny původní části mostu mimo základů pilířů, na kterých vyroste nová trámová konstrukce o jednom poli. Na stávajícím mostě jsou v oblasti pravé římsy vedeny optické kabely společností T- Mobile a UPC, které budou přeloženy do podvrtu pod silnicí D4.

Demolice mostu a nahrazení novým předpokládají úplné vyloučení silničního provozu na mostě po celou dobu realizace. Veškerá doprava bude po dobu stavby vedena po vyznačené objízdné trase. Při demolici nosných prvků stávajícího mostu plánuje TSK úplnou uzavírku komunikace D4 na nezbytně nutnou dobu, což projednává i se správcem D4, tedy s Ředitelstvím silnic a dálnic. 

Nový most by měl být dokončen do srpna 2020.

Harmonogram prací a objízdné trasy:

  1. fáze „protlak/podvrt“ 

Od 11. 11. do 24. 11. 2019, provoz 2 + 2 pruhy, uzavírka odstavných pruhů v obou směrech, omezení rychlosti

  1. fáze „příprava na demolici“

Sobota 30. 11. 2019 od 12:00, provoz v obou směrech pouze v rychlých pruzích 1 + 1, pravé pomalé pruhy budou uzavřeny

  1. fáze „noční demolice“

Sobota 30. 11. 2019 od 18:00 úplná uzavírka D4 (Strakonická) v obou směrech, objízdná trasa vedena v jednom směru přes Lipence a v druhém přes Zbraslav)

  1. fáze „částečné zprovoznění“

Neděle 1. 12. od 10:00 provoz v obou směrech pouze v rychlých pruzích 1 + 1 pruh

  1. fáze „dočištění vozovky“

Neděle 1. 12. od 15:00 přidání pomalých pruhů, tj. provoz v obou směrech 2 + 2 pruhy

  1. fáze „ukončení omezení“

Pondělí 2. 12. od 6:00 odstranění omezení v odstavných pruzích

Projektant: PONTEX, s. r. o. 

Zhotovitel: I. etapa (demolice) – Doprastav, a. s.