Tisková prohlášení - seznam

ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MÁNESOVA MOSTU OMEZÍ PROVOZ

Praha 22. listopadu 2021 – Technická správa komunikací (TSK) bude od středy 24. listopadu, v rámci komplexní diagnostiky Mánesova mostu, provádět statické a dynamické zatěžovací zkoušky, kopané sondy a odběr vývrtů z pilířů mostu z prostoru mostovky. Tyto práce si vyžádají kompletní uzavření mostu pro veškerou dopravu (mimo pěších na jižním chodníku), které skončí v neděli 28. listopadu 2021.

 

Dále pak budou pokračovat práce na diagnostice mostu bez dlouhodobého omezení provozu. Komplexní diagnostika začala v červnu 2021 a skončí v dubnu 2022.

 

V rámci velké výluky budou provedeny kopané sondy do vozovky, hloubkové geologické vrty do pilířů včetně jejich základů a hornin pod základy, pasportizace závad nosné konstrukce z mostní prohlížecí plošiny (původní oblouky a novodobá mostovka) a z horního líce oblouků, statická zatěžovací zkouška pomocí nákladních vozů a dynamická zatěžovací zkouška.

 

Dopravní omezení:

 

Vyloučená tramvajová a automobilová doprava na mostě.

Objízdné trasy povedou po nábřeží Edvarda Beneše - Čechův most - Dvořákovo nábřeží - 17. listopadu, opačným směrem pak Křížovnickou ulicí - 17. listopadu - Pařížskou - Čechův most.

 

Bude zachován pěší provoz na jižním chodníku.

 

Zhotovitel: sdružení spol. PONTEX/ČVUT Kloknerův ústav – Mánesův most – diagnostika

 

https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb?poi=61893576209d14780cce37f1

 

Více o mostě:

 

Mánesův most označen č. V 014 je desátý most po proudu řeky Vltavy o délce 186 metrů a spojuje staroměstské Palachovo náměstí a malostranský Klárov. Přibližuje tak oblast Bubenče, Dejvic, Břevnova a Střešovic směrem k centru. Jeho předchůdcem byla řetězová Rudolfova lávka, vystavěná v letech 1868–1869 architektem Karlem Veselým a inženýrem Františkem Schönem. Sloužila jen pro pěší a dodnes je po ní pojmenována nábřežní ulice, do které ústila – U Železné lávky. Základy jejího jediného kamenného opěrného pilíře jsou ukryty pod hladinou řeky.

 

Nový most projektovali inženýři František Mencl, Alois Nový a architekt Mečislav Petrů. Zprvu se o něm psalo jako o „mostu u Rudolfina“. V únoru 1914, měsíc před otevřením, získal rozhodnutím městské rady název Most arcivévody Františka Ferdinanda (německy Erzherzog Franz Ferdinand-Brücke), „k trvalé upomínce na padesáté narozeniny pana arcivévody“, slavené v prosinci předchozího roku. Most stojí na betonu a železobetonu a má čtyři vylehčená klenební pole. Tvoří ho barvy trikolory – modrá, bílá a červená. Od roku 1920 byl pojmenován po významném českém malíři Josefu Mánesovi. Kromě chodníků po něm vede tramvajová trať a vozovka pro automobily.