Tisková prohlášení - seznam

Provoz se postupně vrací do Koněvovy ulice

29. října 2020 – Technická správa komunikací (TSK) obnoví od 2. listopadu 2020 automobilový provoz v části ulice Koněvova ve směru do centra. Jedná se o první část rekonstruované vozovky v úseku mezi ulicemi Rokycanova a Prokopova.

 

Práce v daném úseku probíhají již od 25. 6. 2020 v koordinaci s osmi dalšími investory (PVS – rekonstrukce vodovodu a kanalizace, MHMP – veřejné osvětlení, CETIN, T-Mobile, Vodafone, Dial Telecom, E3net, FIBERNET). I přes značné komplikace při realizaci, především při zjištění neznámých sítí v podloží vozovky a komplikace s opravou stávajících kanalizačních stoček, se kterými se v harmonogramu nepočítalo, bude dodržen plánovaný termín zprovoznění.

 

Od 2. listopadu 2020 až do konce roku 2020, budou probíhat práce v rámci IV. etapy na severním chodníku, kde dojde k přeložce stávajících a položení nových optických sítí a konečnému zadláždění. Jižní chodník bude také dodlážděn mozaikou.

 

V roce 2021 pak budou práce pokračovat dalším úsekem k ulici Černínova.

 

Dopravní omezení:

U VI. etapy bude obnoven provoz do centra pro veškerou dopravu. Ve směru z centra bude doprava (včetně autobusové) vedena stále po objízdné trase ul. Prokopova a Rokycanova.

 

Dočasná změna trasy a zastávek autobusů od 2.11.2020:

https://www.dpp.cz/omezeni-a-mimoradne-udalosti/detail/7745