Tisková prohlášení - seznam

STAVEBNÍ SEZÓNA 2020 BYLA V PRAZE ÚSPĚŠNÁ NAVZDORY KORONAKRIZI

29. prosince 2020 – Technická správa komunikací (TSK) má za sebou náročnou stavební sezónu poznamenanou koronavirovou krizí. I přesto zvládla mimo jiné započít s rekonstrukci Barrandovského mostu, opravit část Jižní a Štěrboholské spojky, vyměnit povrchy desítek kilometrů silnic města a významných dopravních tepen, v rámci chodníkového programu zpříjemnila prostředí řady pražských ulic, vybudovala několik nových úseků cyklotras a zabezpečila řadu přechodů pro chodce.

 

Myslíme na všechny druhy dopravy, a tomu i letos odpovídala naše práce pro pražskou infrastrukturu. Daří se nám splácet dluh, který se na ní vytvořil v posledních letech. V roce 2020 jsme opravili nebo postavili 84 km silnic, z toho máme 5 kilometrů nového povrchu, třeba na Jižní spojce a Štěrboholské radiále. Na to navázaly opravy nájezdových a sjezdových ramp do Chodovské, V Podzámčí a Modřanské. Pustili jsme se do opravy Barrandovského mostu, největší rekonstrukce posledních několika dekádOpravili jsme 38 světelných křižovatek, 54 km chodníků, namalovali a opravili 156 přechodů. Musím zmínit třeba křižovatku na Karlově náměstí, která se dá normálně přejít, a už nás nenutí se motat v podchodech, nebo nový důstojný chodník v ulici Na Slupi na Albertově, který měl ještě na začátku letošního roku v nejužším místě 35 cm a nový přechod u Vltavské. Letos jsme s TSK také investovali rekordních 170 milionů do cyklistické infrastruktury, mezi největší investice patřil cykloprostup Rokytka nebo rozšíření a oprava stezky A2 Modřany - Zbraslav. Celkově jsme vyznačili 31 km cyklotras a postavili 5 km samostatných cyklostezek. Udělali jsme několik diagnostik pražských mostů, včetně velkých zatěžovacích zkoušek na Libeňském mostě, který budeme rekonstruovat podle původních Janákových skic a zachráníme tak ikonické oblouky. Na zhotovitele jsme před pár měsíci vypsali veřejnou zakázku. Děkuji všem kolegům z TSK za jejich odvedenou práci a nasazení, shrnuje náměstek primátora a radní pro dopravu a předseda dozorčí rady TSK Adam Scheinherr.

 

Stavební sezónu 2020 považuje za úspěšnou i generální ředitel TSK Jozef Sinčák: „I přes složitost situace, kterou letos přinesla epidemiologická situace, se nám díky úzké koordinaci s našimi dodavateli podařilo realizovat všechny naplánované stavební akce, které získaly stavební povolení. Chci proto poděkovat všem našim dodavatelům, kteří i v této nelehké době plnili své závazky, a současně všem našim zaměstnancům, kteří stavby připravovali, plánovali a kontrolovali. Museli jsme se společně vyrovnávat s nepředpokládanými a nezvyklými situacemi a jsem hrdý, že jsme to úspěšně zvládli.“   

FOTOGRAFIE VYBRANÝCH AKCÍ 2020 KE STAŽENÍ ZDE: http://bit.ly/3rCc1Ok

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE TSK V ROCE 2020

 

TOP 5: Pro řidiče

Nový asfalt a dopravní značení v roce 2020 dostala například Jižní spojka. Technická správa komunikací se tu v polovině března a o letních prázdninách pustila do oprav pravého jízdního pruhu hned ve čtyřech úsecích směrem do centra a celkem opravila přes 5 kilometrů vozovky. Na tyto práce plynule navázaly opravy hned tří sjezdových a nájezdových ramp, a to do ulic Chodovská, V Podzámčí a Modřanská, které finančně podpořil Státní fond dopravní infrastruktury. Po rekonstrukci je již také Evropská ulice v Dejvicíchkde TSK nechala odstranit měřící body a otvory po sanačních vrtech z doby ražby metra, a především vyfrézovala a nahradila povrch vozovky. Práce tu usnadnil o třetinu menší provoz, neboť v době nouzového stavu se výrazně omezily cesty na letiště. Po novém povrchu jezdí auta od začátku letních prázdnin i v Praze 12, kde se opravil kilometrový úsek silnice na Novodvorské, a to včetně dvou kruhových objezdů. Pohodlnější jsou díky novému asfaltu také cesty po Novovysočanské mezi Spojovací a Krejcárkem.

 

TOP 5: Pro chodce a bezpečnost

Jednou z nejviditelnějších a nejvýznamnějších akcí byla změna vedení dopravy na Karlově náměstí, kde byl vybudován dlouho zvažovaný přechod Resslovy ulice, který tak umožňuje přecházení chodců této frekventované ulice po povrchu. Celkově jen v letošním roce oddělení BESIP TSK řešilo dvacítku významných staveb, a to například bezbariérové úpravy přechodů pro chodce v ulicích Dubnova, Františka Kadlece, V Štíhlách, Svatovítské nebo Tusarově. Během letních prázdnin TSK zajistila i bezpečnost u základní školy Pod Marjánkou, kde nechala rozšířit chodníky, zvýšit plochy mezi přechody a současně zajistila jejich přisvětlení. Zcela nový přechod pro chodce vznikl přes Sezimovu ulici na Náměstí bratří Synků, kde jsou i nové chodníkové mysy zamezující parkování a zajišťující lepší výhled. Do konce roku byla opravena ještě dvě místa na jedné z nejvytíženějších ulic na pražském Žižkově, a to konkrétně přechody pro chodce přes tramvajový pás a nároží u zastávky Kněžská luka v Koněvově.

 

TOP 5: Pro cyklisty

Pohodlnější cesty mají po letošní stavební sezóně na několika místech také cyklisté. TSK dokončila například úsek kolem mostu Čuprova na cyklostezce A26 – Rokytka, kde se stavělo již od loňského roku. Díky úpravě koryta řeky tu vznikl prostor pro vybudování cyklostezky přímo podél jejího břehu a cyklisté tak již nemusí tento kus cesty v Libni překonávat v hustém silničním provozu. Ze zcela nového úseku se mohou těšit cyklisté na trase A204 z Dolních Břežan do ulice K Břečkám. Na žádost městské části tu jako priorita bezmotorové dopravy vznikl z původně úvozové stezky 1 200 metrů dlouhý úsek cyklotrasy spojující Cholupice a Dolní Břežany. V polovině roku začaly práce i na cyklostezce A2 z Modřan do Zbraslavi u Lahovického mostu. Na cyklisty tu v příštím roce, kdy je plánováno dokončení prací, bude čekat zrekonstruovaný a rozšířený úsek cyklostezky. V tříměsíčním předstihu pak TSK dokončila výstavbu nové stezky pro chodce a cyklisty na trase A18. Vzniklo tu propojení mezi autobusovou točnou v ulici Suchdolská a slepou štěrkovou stezkou z ulice V Sedlci. V průběhu tří měsíců se podařilo dokončit i propojení vyhlídkové trasy Pražačka s vyústěním komunikace vedoucí od parku Vítkov přes přemostění ulice Pod Krejcárkem a zrekonstruovat přístupový chodník k ulici Nad Ohradou.

 

TOP 5: Pro pražskou infrastrukturu

Celkovou rekonstrukcí prošla v roce 2020 ulice Prosecká. Opravit se musely nejen povrchy chodníků a vozovky, ale také podkladové vrstvy a odvodnění, Podobné práce se uskutečnily i v ulici Jaselská v Praze 6, kde TSK nechala navíc vysadit i novou zeleň. V centru hlavního města se pracovalo například na Haštalském náměstí, a také v Jungmannově ulici, kde se kromě výše zmíněných aktivit provedla i sanace podloží v místě rozvolnění a propadů. V průběhu celého roku se pracovalo i na desítkách pražských tunelů a mostů. Opravila se například opěrná zeď Letenského tunelu a sanací spodní stavby zahájila TSK také očekávanou rekonstrukci Barrandovského mostu, která se naplno rozběhne v příštím roce. Jednou z největších akcí byla stavba nového mostu do ulice K Výtopně na Zbraslavi, která navazovala na náročnou demolici původních částí mostu. Konstrukci o délce téměř 50 metrů a šířce 9 metrů se podařilo dokončit v předstihu a plně funkční je tak most o měsíc dříve, než bylo v plánu.

 

PLÁNOVANÉ STAVBY NA ROK 2021

Stavební sezóna se naplno rozjede opět na jaře příštího roku, a to s ohledem na počasí. TSK má v plánu opravit například povrchy vozovky v Bucharově ulici, v Prosecké mezi Zenklovou a U Pekařky, v Patočkově mezi Bělohorskou a Pod Královkou, Kostelecké nebo Argentinské. Pokračovat se bude i v opravách Vídeňské ulice a třídy Wilsonova. Velké rekonstrukce ulic plánuje TSK například v Kutnohorské, Jabloňové nebo Ďáblické, pokračovat se bude i na Koněvově. Z významných rekonstrukcí komunikací na Pražany čeká například rozšíření Strakonickéopravy vozovky Plzeňské, Podbělohorské, Horoměřické, či Chodovské. Do posledních etap by se měly dostat práce na Štěrboholské spojce. V příštím roce musíme počítat i s omezením dopravy na Barrandovském mostě z důvodu rekonstrukce. Pracovat se bude i na mostě X 039 – Slánská, X029 K Austisu nebo X515 – K Horkám. Demolici čeká hned několik lávek, například Y532 u metra Depo Hostivař, X658 K Žižkovu nebo K004 U sportovního hřiště. Cyklisté se mohou těšit na prodloužení cyklostezky Kunratice a nové návaznosti na cyklostezce Komořany – Lahovice. Bezpečnost chodců se zajistí například v Ovenecké ulici na Letné, na křižovatkách U Kavalírky a u Vítězného náměstí a na desítkách dalších míst.