Tisková prohlášení - seznam

ZVEŘEJNĚNÍ NABÍDKOVÝCH CEN NA REKONSTRUKCI SOUMOSTÍ LIBEŇSKÉHO MOSTU A DOBY VÝLUKY TRAMVAJOVÝCH TRATÍ

Praha 16. září 2021 Technická správa komunikací (TSK) jako investor vypořádala námitky společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., a zveřejnila nabídkové ceny veřejné zakázky REKONSTRUKCE SOUMOSTÍ LIBEŇSKÝ MOST, Praha 7 a 8. Dále TSK pokračuje v kontrole souladu nabídek se zadávací dokumentací.

Podané nabídky a jejich parametry:

  1. Metrostav TBR a.s.

Nabídková cena 2 181 105,36 tis. Kč bez DPH.

Doba výluky tramvajových tratí 365 dnů.
            

  1. Sdružení firem STRABAG a.s., EUROVIA CS, a.s., SMP CZ, a.s. a PRAGOPROJEKT, a.s.

Nabídková cena 3 628 350 tis. Kč bez DPH.

Doba výluky tramvajových tratí 480 dnů.

Předpokládaný harmonogram vyhodnocení veřejné zakázky a prací:

  • Vyhodnocení nabídek a podpis Smlouvy o dílo do 31.12.2021.
  • Zahájení prací vybraného dodavatele od 1.1.2022.
  • Zpracování projektové dokumentace pro veškerá územní rozhodnutí a stavební povolení, či jejich změny potřebná pro realizaci celé stavby a její schválení Objednatelem – do 12 měsíců od data zahájení prací.
  • Nabytí právní moci všech Vybraných potřebných povolení nezbytných k provedení Stavby – do 18 měsíců od data zahájení prací.
  • Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby pro celou Stavbu a její schválení Objednatelem – do 24 měsíců od data zahájení prací.
  • Zahájení stavebních prací – do 25 měsíců od data zahájení prací; tj. 1Q/2024.