Tisková prohlášení - seznam

POSLEDNÍ ETAPA STAVEBNÍCH PRACÍ NA KOMUNIKACI BUCHAROVA

10. března 2021 – Technická správa komunikací (TSK) po zimní přestávce zahájí od pondělí 15. března 2021 další práce na komunikaci Bucharova, v úseku ulice Jeremiášova a rampa BUS Nové Butovice. Práce skončí 18. dubna 2021. 

 

V rámci této poslední etapy bude provedena souvislá údržba komunikace, která spočívá v odfrézování stávajícího krytu, který nahradí nové vozovkové souvrství a bourání mostního závěru výjezdové rampy BUS Nové Butovice, který také bude opraven.

 

Práce na ulici Bucharova, v úseku Upolínova – Jeremiášova probíhají od roku 2019 a pokračovaly i v roce 2020.

 

Dopravní omezení

 

Uzavírka jízdních pruhů ve směru Motol v opravovaném úseku komunikace Bucharova. Doprava převedena do protisměru a řízena systémem 1+1 v obou směrech.

 

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb?poi=5d974f5e8e27014b13350c7a

 

Zhotovitel: STRABAG, a. s.