Tisková prohlášení - seznam

POKRAČUJÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA ULICI PATOČKOVA

30. dubna 2021 – Technická správa komunikací (TSK) zahájí 10. května 2021 souvislou údržbu ulice Patočkova ve směru do centra, v úseku ulic Bělohorská a Pod Královkou. Práce skončí do 24. června 2021. V tomto úseku v minulosti probíhaly práce na rekonstrukce kanalizace a vodovodu, které realizovala spol. PVS. Výměna povrchu vozovky v opačném směru z centra proběhla již v roce 2017.

 

V rámci této souvislé údržby bude vozovka vyfrézována v tloušťce 10 cm a následně bude poležen nový nízkohlučný asfaltový povrch ve stejné tloušťce. Dále dojde k vyrovnání obrub, povrchových znaků inženýrských sítí a bude vyznačeno nové vodorovné dopravní značení.

 

Dopravní omezení:

 

Úplná uzavírka jízdního pásu ve směru do centra, kdy doprava bude převedena do protisměru v režimu 1+1 v jízdním pásu z centra.

Práce budou rozděleny do etap:

 

I.      etapa - 10. 5. – 1. 6. 2021, úsek Bělohorská – Pod Drinopolem

V této etapě dojde k uzavření křižovatek s ulicemi Břevnovská, Junácká a Pod Drinopolem. Doprava bude vedena po vyznačených objízdných trasách.

 

II.    etapa - 2. 6. – 20. 6. 2021, úsek Pod Drinopolem – Pod Královkou

      Tato etapa bude dopravně upřesněna.

 

III.   etapa – 20. 6. - 24. 6. 2021, propojení 1. a 2. etapy, křižovatka Pod Drinopolem

 

Zhotovitel: STRABAG, a. s.

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb?poi=6061d60bd8d9a78a0e9cee36