Tisková prohlášení - seznam

PROVOZ PARKOVIŠTĚ V ULICI HOLÝŠOVSKÁ V KVĚTNU NESKONČÍ

26. března 2021Veřejné hlídané parkoviště v ulici Holýšovská, které využívají také rezidenti, v květnu neskončí. Provozovatelem nově bude Technická správa komunikací (TSK), která parkoviště bez přerušení provozu převezme.  Nájemci parkovacích míst zde budou moci nadále parkovat za stávajících finančních podmínek, pouze se zkontaktují s pracovnicí TSK, která jim vystaví novou nájemní smlouvu.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. jedná na základě Usnesení Rady HMP ze dne 12. 9. 2017 č. 2237, kdy bylo rozhodnuto o změně principu budoucí správy vybraných parkovišť. Dle bodu II. bylo TSK uloženo zajistit ukončení nájemních smluv u 42 parkovacích ploch v majetku HMP dle přílohy citovaného usnesení a to tak, aby smluvní vztahy byly ukončeny nejpozději k 31. 3. 2018. Od té doby běží s nájemcem tohoto parkoviště soudní spor o neplatnost výpovědi a žaloba na vyklizení.

Před pár dny TSK, na dotaz soudu, potvrdila připravenost zajistit provoz parkoviště od 3. května 2021. Po rozhodnutí soudu tedy TSK převezmeme parkoviště do své správy a zajistí kompletní provoz stejně jako u dalších objektových a plošných parkovišť, např. garáží Letná, Hlavní nádraží nebo u parkoviště Hradební, Wilsonova atd.

Kontakt:

www.tsk-praha.cz - sekce Jak si zařídit,

nebo přímo e-mailem - marketa.matousova@tsk-praha.cz, tel. 257 015 815