Tisková prohlášení - seznam

Upozornění na plánované stavební práce na území MČ Praha 2

Na základě sdělení Pražské vodohospodářské společnosti a.s. proběhne v ulici Belgická od dubna 2016 rekonstrukce kanalizace a vodovodního řadu. Následně bude probíhat i obnova vodovodních řadů v ulicích Uruguayská, Varšavská a Americká.

1. etapa prací v ulici Belgická bude zahájena v průběhu dubna v úseku Rumunská – Bruselská, kdy je stanovený předběžný termín ukončení dne 30.6. 2016. Od 1.7. 2016 by měla zahájit Technická správa komunikací hl. m. Prahy v úseku Rumunská – Bruselská rekonstrukci povrchů pozemních komunikací.

2.  etapa od 1.7. 2016 bude přerušena stavba rekonstrukce kanalizace v Belgické ulici. Současně bude zahájena rekonstrukce vodovodů v ul. Uruguayská v úseku Americká – Francouzská, ul. Varšavská a v ul. Americká úsek Záhřebská – Jana Masaryka a další etapa v úseku Rumunská –
Záhřebská bude patrně prováděna až v roce 2017.

3. etapa od listopadu 2016 budou pokračovat práce na rekonstrukci kanalizace v úseku Bruselská – Jana Masaryka.

4. etapa po dokončení rekonstrukce kanalizace bude následovat rekonstrukce povrchů pozemních komunikací Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a to v ulici Belgická v úseku Bruselská – Jana Masaryka

Dokončení prací v těchto oblastech je plánováno na rok 2017