Tisková prohlášení - seznam

REKONSTRUKCE KŘIŽOVATKY ČIMICKÁ – K PAZDERKÁM ZKOMPLIKUJE NA ČTYŘI TÝDNY DOPRAVU V PRAŽSKÝCH BOHNICÍCH

Praha 20. října 2023 – Technická správa komunikací (TSK) zahájí v pondělí 23. října 2023 rekonstrukci křižovatky Čimická x K Pazderkám a navazující vozovky v ulici Čimická v úseku dlouhém 300 m, a to až po ulice Lindavská a Lehnická.

Rekonstrukce vozovky v ulici Čimická zahrnuje opravu konstrukčních vrstev vozovky v tloušťce 10 cm, s následnou náhradou z živičného krytu. Úprava stávající křižovatky ulic Čimická – K Pazderkám – Velká skála bude provedena pro zvýšení bezpečnosti chodců a dopravy. Upravené bude jihovýchodní nároží chodníku a ostrůvku, kdy dosavadní montované plastové obruby nahradí stavební úpravy ve stejné pozici a geometrii. Dojde tak ke sjednocení povrchu v celé ploše nároží. Jeho povrch bude konstruován z litého asfaltu a položen až ke stávající sadové obrubě. Hmatové prvky pro nevidové a slabozraké získají podobu betonové reliéfní červené dlažby.

Stavební práce a dopravní omezení budou probíhat ve 4 etapách:

23. 10. - 29. 10. 2023 budou probíhat stavební práce v prostoru křižovatky Čimická x K Pazderkám, provoz zde bude omezen. V každém směru bude průjezd zúžen ze dvou na jeden jízdní pruh.

,

Dopravní omezení:

·         ve směru z ulice K Pazderkám do ulice Čimická ve směru Bohnice nebude odbočení možné. Bude třeba využít objízdnou trasu ulicemi K Pazderkám a Lodžská.

·         Ve směru z ulice Velká skála se pojede pouze vpravo směr Kobylisy.

30. 10. - 12. 11. 2023 bude zcela uzavřena část ulice Čimická od křižovatky Čimická x K Pazderkám po ulice Lindavská a Lehnická. Doprava bude vedena po objízdných trasách.

 

Dopravní omezení:

 • Ve směru z Bohnic bude objízdná trasa vedena ulicí Lodžská – K Pazderkám – následně bude možné projet omezeně křižovatkou do ulice Čimická směr Kobylisy.
 • Ve směru z Kobylis bude umožněn průjezd křižovatkou rovně do ulice K Pazderkám nebo doleva do ulice Velká skála. Do ulice Čimická směr Bohnice bude nutné využít objízdnou trasu vedenou ulicí Lodžská.
 • Ve směru z ulice K Pazderkám do Kobylis bude umožněn průjezd křižovatkou rovně do ulice Čimická nebo doprava do ulice Velká skála. Do ulice Čimická směr Bohnice bude nutné využít objízdnou trasu vedenou ulicí Lodžská.
 • Ve směru z ulice Velká skála bude možné odbočit pouze doleva směr ulice K Pazderkám nebo doprava směr Kobylisy.

 

13. 11. - 19. 11. 2023 budou probíhat stavební práce v prostoru křižovatky u odbočení vpravo z ulice
K Pazderkám do ulice Velká skála. Průjezd křižovatkou bude s omezením.

 

Dopravní omezení:

 • Ve směru z Kobylis bude levý odbočovací pruh pouze odbočovací do ulice Velká skála, pro průjezd rovně směr ulice K Pazderkám musí řidiči využít pravý jízdní pruh, který bude průběžný.
 • Ve směru z ulice K Pazderkám do Kobylis bude uzavřený pravý odbočovací pruh do ulice Velká skála, místo něj se bude odbočovat z průběžného pruhu.
 • Ve směru z Bohnic do ulice Velká skála bude průjezd křižovatkou veden křížem po dopravně upravené vozovce vedené do protisměru.
 • Ve směru z ulice Velká skála směr křižovatka bude provoz sveden do jednoho jízdního pruhu.

 

20. 11. - 26. 11. 2023 budou probíhat stavební práce v prostoru křižovatky u odbočení do ulice Velká skála. Průjezd křižovatkou bude s omezením.

 

Dopravní omezení:

 • Ve směru z Kobylis bude levý odbočovací pruh pouze odbočovací do ulice Velká skála, pro průjezd rovně směr ulice K Pazderkám musí řidiči využít pravý jízdní pruh, který bude průběžný.
 • Ve směru z ulice K Pazderkám do Kobylis bude uzavřený pravý odbočovací pruh do ulice Velká skála, místo něj se bude odbočovat z průběžného pruhu.
 • Ve směru z Bohnic do ulice Velká skála bude průjezd křižovatkou bez omezení.
 • Ve směru z ulice Velká skála směr křižovatka bude možné jet pouze doprava směr Kobylisy.

 

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Více: https://opravujeme.to/action/1560/