Tisková prohlášení - seznam

TSK preventivně sundala sochy Viktorií z Čechova mostu

Technická správa komunikací hl. m. Prahy preventivně sundala z Čechova mostu sochy „Viktorií“, které se nacházejí na pylonech mýtných domků na obou předmostích. Důvodem je postupující koroze a oslabení kotevních prvků soch i ozdobných hlavic, jež nejde již běžnou údržbou odstranit. „Tento krok našich odborníků podpořily i závěry restaurátorského a diagnostického průzkumu z letošního podzimu. Chtěli jsme tím předejít možným škodám na významném památkovém objektu i případnému ohrožení chodců a motoristů,“ uvedl Tomáš Mrázek, mluvčí TSK.  Práce proveddla odborná stavební společnost JHP Mosty a speciální dohled památkové ochrany zajistila restaurátorská firma Houska and Douda. Sochy jsou nyní uloženy v depozitáři Galerie hlavního města Prahy. S opravou poškozených částí Čechova mostu včetně soch TSK počítá v příštím roce. Čechův most je desátým pražským mostem na Vltavě (počítáno po proudu řeky). Dnes je jediným železným obloukovým mostem. Most byl vystavěn v letech 1905 - 08. Jeho délka je 169 m, šířka 16 m. Je to nejkratší pražský most. Stavba pilířů z lomového kamene obloženého žulou byla skončena slavnostním položením základního kamene za přítomnosti císaře Františka Josefa I. dne 17. 4. 1907. Železnou konstrukci tří mostních oblouků (48, 53 a 59 m) vyrobily tři pražské mostárny, každá jednu: Bratří Prášilové a spol., Pražské akciové strojírny (bývalá Rustonka) a Českomoravská továrna na stroje v Praze. Železný materiál z plávkového železa pocházel většinou z Kladna. Do ocelové konstrukce bylo instalováno vodní, plynové a elektrické vedení. Významná je umělecká výzdoba mostu nejen svým rozsahem, ale i kvalitou. Na obou koncích mostu jsou vždy dvě bronzové postavy Viktorií (sochy Vítězství) s pozlacenými ratolestmi, umístěné na 17,5 m vysokých litinových sloupech. Samy Viktorie jsou vysoké přes 3 m, jsou dílem sochaře Antonína Poppa. (Zdroj: Pražská informační služba)