Tisková prohlášení - seznam

Rašínovo nábřeží opět pulzuje životem po celé své délce

Rašínovo nábřeží v celé své délce a především kráse opět slouží Pražanům i návštěvníkům hlavního města k procházkám a relaxaci Po dokončení několikaleté rekonstrukce, která patřila k nejrozsáhlejším a nejzajímavějším stavbám svého druhu na území metropole, se totiž obléklo do nového kabátu. Avšak při zachování své původní historické podoby.

„V minulém desetiletí se na Rašínově nábřeží začala výrazně projevovat každodenní dopravní zátěž, která ohrožovala jeho stabilitu. Zejména dolní nábřežní zeď byla v některých místech rozvalena a docházelo tak zaplavování dolního nábřeží. Celý systém staveb také postupně podléhal erozi. Proto rozsáhlá rekonstrukce, do jejíhož průběhu výrazně zasáhly povodně v roce 2002, byla nevyhnutelná,“ řekl Luděk Dostál, ředitel Technické správy komunikací hl. města Prahy, investora akce.

Součástí celého projektu byla oprava náplavkových zdí, plochy dolního nábřeží včetně předláždění komunikací, horní nábřežní zdi a podzemních prostor. Nechyběly ani repase zábradlí na horním nábřeží a na sjízdných rampách, obnovení brodu pro koně, rekonstrukce limnigrafu a výstavba pacholat pro kotvení lodí. TSK neopomenula ani obnovu chodníků na horním nábřeží, kde se položila mozaiková dlažba a také se vysázely nové stromy.

„Vzhledem k tomu, že Řašínovo nábřeží se nachází v Pražské památkové rezervaci, probíhaly všechny práce pod bedlivým dohledem památkářů,“ podotkl šéf TSK.  „S památkáři jsme konzultovali například úpravy zábradlí, barevnost a druh kamenů, barvu spárování a další povrchové úpravy,“ dodal. Po dohodě s památkáři bylo zachováno historické zakřivení některých částí stavby či snížení dolní zdi u Výtoně.

Rašínovo nábřežní a podbřežní zdi s obkladem z kyklopského zdiva a s litinovým zábradlím začínají na severním okraji Vyšehradského tunelu a končí na jižní straně Jiráskova mostu. Celková délka všech zdí je cca 1320 m, největší výška nad náplavkou je 10,5m v místě u Palackého mostu. Původní nábřežní zdi byly stavěny postupně již od konce 19. století (1876-78) až do roku 1910, kdy byly všechny zdi plně dokončeny. Vedle železničního mostu je historický limnigraf z roku 1907.

 

Podrobnosti ke stavbě

Rekonstrukce byla rozdělena do 4. etap

  • I. etapa      Trojanova – Plavecká            ukončena 1998
  • II. etapa     Na Hrobci – Vyšehradský tunel         ukončena 2/2004
  • III. etapa    Plavecká – Trojická                ukončena 5/2005
  • IV. etapa    Trojanova – Mánes                ukončena 7/2006

Investor: TSK hl. m. Prahy

Zhotovitel: SSŽ, a. s.

Inženýring: IDS, a. s.

Fotografie Rašínova nábřeží naleznete v sekci Tiskové centrum/Fotogalerie