Tisková prohlášení - seznam

TSK před zimou - nové stroje i lepší rozmístění varovného systému

 stroje, lepší rozmístění varovného systému, plné sklady i detailní informace na webu přichystala Technická správa komunikací hl. města Prahy pro letošní zimní sezónu, která začíná 1. listopadu a skončí 31. března 2008. V rozpočtu je stejně jako v uplynulé sezóně připraveno na 380 miliónů korun. To vše při mírném zvýšení počtu udržovaných komunikací.

Dvacet meteostanic poskytne důležité informace

S novým rozmístěním stanic varovného systému vstupuje Technická správa komunikací do letošní zimní sezóny. „Po zkušenostech z minulé zimy jsme provedli přesun ve třech lokalitách. Stanice jsou tak nyní rovnoměrně rozmístěny po celém území metropole v tzv. vnitřním a vnějším okruhu,“ uvedl radní pro dopravu Radovan Šteiner.

TSK nyní disponuje dvaceti stanicemi varovného systém, z toho šest z nich je osazeno zařízením pro automatické ošetření vozovky rozmrazovacím postřikem. „Automatický postřik výrazně ovlivňuje sjízdnost komunikace bez zásahu lidského faktoru. Pořízení těchto systémů je však finančně velmi náročné. Proto jím osazujeme jen velmi kritická místa jako jsou mostní konstrukce či výjezdy z tunelů,“ upřesnil ředitel TSK Luděk Dostál.

Ze stanic varovného systému TSK získává údaje o teplotě vzduchu, teplotě vozovky, vlhkosti, směru a rychlosti větru. Na základě naměřených hodnot je systém schopen s předstihem upozornit na možnosti vzniku náledí. Stanice s automatickým postřikem jsou v těchto lokalitách: Vysočanská estakáda, Wilsonova ulice nad křižovatkou Bulhar, nájezdová rampa na Barrandovský most z ulice K Barrandovu, přemostění Plzeňské ulice ze Strahovského tunelu do tunelu Mrázovka, Jižní spojka na mostu u Mitasky a estakáda Krejcárek.

Dodavatelé s novou technikou

Novinkou oproti minulosti je nová technika dodavatelských společností. Poprvé  se letos na zimní údržbě v hlavním městě  budou podílet vozidla splňující emisní normu Euro 4. Díky ní dochází u naftových motorů k výrazné redukci CO, NOX, nespálených uhlovodíků a pevných částic. „Nové vozy jsou výsledkem dlouhodobých smluv, které má město uzavřeno s dodavateli. Firmy tak mohou investovat více finančních prostředků do obnovy vozového parku,“ podotkl radní Šteiner.

Hlavními smluvními partnery jsou společnosti Pražské služby, Ipodec – čisté město a Martin Javůrek – Eko-Patrol. Pro údržbu komunikací prvního pořadí má TSK k dispozici 69 sypačů a na komunikace druhého a třetího pořadí 55 strojů. Pro potřeby Integrovaného záchranného systému a Dopravního podniku jsou dále k dispozici 2 sypače. Problémy s navátým sněhem jsou připraveny řešit dvě sněhové frézy. Pro případ kalamitní situace má TSK s velkými stavebními společnostmi domluveno poskytnutí těžké techniky. Celkově je pro tento případ zajištěno 41 strojů.

Ve skladech je plno

TSK má na začátku zimy ve skladech zhruba 8 500 tun posypové soli a 380 tun roztoku chloridu vápenatého. Kapacita skladů je tak zcela naplněna a v případě potřeby je TSK připravena dokoupit další posypový materiál.

TSK je zodpovědná za 2 295 kilometrů z více než tři a půl tisíce kilometrů komunikací na celém území metropole. Oproti minulé zimě došlo k mírnému nárůstu udržovaných komunikací. Za zbytek jsou zodpovědní ostatní správci. „Na starosti máme také údržbu některých nemotoristických komunikací jako jsou chodníky či schodiště. Z celkového počtu se však jedná pouze o zhruba pět procent,“ uvedl Dostál. V metropoli jsou komunikace podle své důležitosti rozděleny do tří základních kategorií. U nejvýznamnějších dopravních tepen zařazených do I. pořadí má TSK ke zmírnění závad ve sjízdnosti 4 hodiny od výjezdu techniky. Na páteřních komunikacích označených jako Ia jsou to pak 2 hodiny. Místní komunikace zařazené do II. a III. pořadí přicházejí na řadu až po ošetření nadřazených komunikací.

Základní údaje o komunikační síti

komunikační síť na území hl. m. Prahy.................. 3 790 km

z toho ve správě TSK............................................. 2 295 km

ostatní správci......................................................... 1 495 km

 

komunikační síť zařazená do zimní údržby zajišťované TSK:

motoristické komunikace I. pořadí........ 1 278 km (dvoupruh)

motoristické komunikace II. pořadí............................ 509 km

motoristické komunikace III. pořadí............................ 306 km

nemotoristické komunikace – chodníky..................... 289 km

schodiště a plochy.............................................. 312 000 m2

neudržované                                                              416 km

Detailní informace o zimě na webu

Technická správa komunikací hl. města Prahy opět připravila pro zimní sezónu speciální aplikaci „Zimní údržba“. Odkaz je umístěn na webu společnosti www.tsk-praha.cz přímo na hlavní stránce. Uživatelé jednoduše zjistí, zda je jejich ulice zařazena do systému zimní údržby. „Chceme tak zvýšit informovanost zejména motoristů o údržbě komunikací v metropoli v zimním období,“ sdělil Dostál.

V sekci „vyhledat“ uživatel zadá jméno požadované ulice. Následně se mu objeví mapa s vybranou ulicí a jejím nejbližším okolím. Při kliknutí levým tlačítkem myši na danou komunikaci se zobrazí detailní informace o dodavatelské společnosti, druhu posypu a především zjistí do jakého pořadí je komunikace zařazena.

Zimní pneumatiky nutností i v Praze

TSK upozorňuje motoristy, že i na území hlavního města by řidiči v zimním období měli jezdit se zimními pneumatikami. „Věříme, že řidiči budou zodpovědní a své automobily přezují. Sníží tím riziko pro sebe i pro své okolí,“ zdůraznil ředitel TSK.

Zimní pneumatiky řidič pozná podle toho, že mají označení M + S. Automobil by měl dostat zimní pneumatiky na všechna čtyři kola. Když se motorista přesto rozhodne, že pořídí jen dva zimní pláště, měl by je určitě dát na přední nápravu (bez ohledu na to, zda je poháněná, či nikoliv). Svou funkci plní zimní pneumatiky do čtyřmilimetrové hloubky dezénu. Potom ztrácejí specifické vlastnosti, a lze je tedy dál použít už jen jako letní pláště.

Vysvětlení základních pojmů

Komunikace zařazené do I. pořadí – vozovky silnic I. třídy a dopravně důležitých silnic II. třídy místních komunikací, po nichž je vedena rozhodující dopravní zátěž veřejné hromadné dopravy, linkové osobní dopravy, příjezdové místní komunikace k velkým zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace. U komunikací zařazených do I.a pořadí je stanoven limit ke zmírnění závad ve sjízdnosti nejméně na jednom jízdním pruhu v každém jízdním směru do 2 hodin od výjezdu techniky. U komunikacích označených jako 1b pak do 4 hodin.

Komunikace zařazené do II. pořadí – zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do I. pořadí, sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace. Komunikace II. pořadí se udržují chemickým rozmrazovacím materiálem, pouze v chráněných krajinných oblastech a oblastech zdroje pitných vod zdrsňujícím inertním materiálem. U komunikací zařazených do II. pořadí je stanoven limit ke zmírnění závad ve sjízdnosti nejméně na jednom jízdním pruhu v každém jízdním směru do 12 hodin od výjezdu techniky.

Komunikace zařazené do III. pořadí – ostatní obslužné místní komunikace nezařazené do II. pořadí. Komunikace zařazené do III. pořadí se udržují až po ošetření komunikací I. a II. pořadí, udržují se chemickým rozmrazovacím materiálem, pouze v chráněných krajinných oblastech a oblastech zdroje pitných vod zdrsňujícím inertním materiálem.

U komunikací zařazených do III. pořadí je stanoven limit ke zmírnění závad ve sjízdnosti nejméně na jednom jízdním pruhu v každém jízdním směru nejpozději do 48 hodin od výjezdu, avšak až po ošetření vozovek I. a II. pořadí.

Neudržované komunikace – místní komunikace na nichž není třeba vykonávat zimní údržbu z důvodu dopravní bezvýznamnosti, dané vyhláškou hl. m. Prahy č. 45/1997 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů vyhlášky hl. m. Prahy č 35/1999 Sb. hl. m. Prahy.