Tisková prohlášení - seznam

Stavební sezóna startuje, TSK opraví Broumarskou ulici

Technická správa komunikací hl. města Prahy startuje první významnou rekonstrukci pražské silniční sítě v letošním roce. Jedná o celkovou opravu Broumarské ulice v katastrálním území Kyje, a to v úseku od křižovatky s Rožmberskou ulicí až po přemostění Rokytky v délce necelých osmi set metrů.

„Od prvního březnového dne začínáme s přípravou stavby a 14. března startují samotné stavební práce na komunikaci,“ uvedl Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí TSK Praha.

Rekonstrukce je rozdělena na dvě etapy. První poběží od 1. 3. do 31. 8. v úseku od přemostění Rokytky po ulici Lednickou. „Broumarská ulice tak bude v této části uzavřena od 14. března,“ upřesnil Mrázek. Objízdné trasy pro individuální automobilovou dopravu budou vedeny ulicemi Českobrodská, Průmyslová, Poděbradská a Chlumecká. Autobusy MHD budou jezdit po náhradních trasách a dopravní obsluha Starých Kyjích bude zajištěna po provizorní panelové vozovce. Druhá etapa bude probíhat od 1. září do konce letošního roku, a to ve zbylém úseku po Rožmberskou ulici.

V ulici Broumarské dojde k rekonstrukci vozovky a chodníků včetně jejich  odvodnění, přičemž v centru Starých Kyjí bude komunikace oproti stávajícímu stavu vhodněji trasována a zároveň dojde k lepšímu napojení Hodějovské ulice. Součástí stavby jsou mimo jiné i zastávky MHD včetně staničních přístřešků, parkoviště u hřbitova Kyje, rekonstrukce nadjezdu ČD, opěrná zeď Broumarská, zárubní zeď Hodějovská, nové veřejné osvětlení a další nové inženýrské sítě a také přeložky stávajících inženýrských sítí, nová dešťová usazovací nádrž a protihluková opatření na přilehlých objektech. V rámci stavby budou provedeny demolice skladu a objektu bývalé a již nefunkční školy. 

Základní informace o stavbě:

  • Předmět stavby: Broumarská ulice, Praha 14 – Kyje, úsek od křižovatky s ulicí Rožmberskou po přemostění Rokytky
  • Investor: TSK hl. m. Prahy
  • Inženýring: IDS, a. s.
  • Zhotovitel: sdružení PSVS a Dálniční stavby Praha
  • Termín: 1.3 – 31. 12. 2006