Tisková prohlášení - seznam

Praha připravuje projekt rozvoje silniční telematiky, více než miliardu korun má poskytnout EU

Hlavní město Praha ve spolupráci s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy připravuje projekt „Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze“ do fondů Evropské unie. Tento projekt je připravován v souladu s usnesením Rady hl. m. Prahy z roku 2002 „Zásady pro rozvoj dopravní telematiky v hl. m. Praze“ a dále vychází ze „Studie dopravní telematiky na území hl. m. Prahy“ z roku 2003. Realizace tohoto projektu se uskuteční v období let 2007 až 2010, přičemž celkový rozpočet projektu je plánován ve výši 1,3 mld. Kč. Dotace z Operačního programu Doprava může dosáhnout až 85%, rozdíl bude dofinancována z rozpočtu hl. m. Prahy.

Hlavním cílem připravovaného projektu je zmírňování negativních vlivů velkých objemů silniční dopravy zaváděním moderních telematických systémů řízení dopravy na území hl. m. Prahy. V rámci projektu je řešena např. modernizace hlavní dopravní řídící ústředny silničního provozu, modernizace systémů řízení a monitorování dopravy v tunelech, obnova světelných signalizačních zařízení, výstavba nových proměnných informačních tabulí (PIT), vybudování páteřní optické sítě a rozšíření funkcionality radiové sítě. Projekt se dále cíleně zaměřuje na využití nejnovějších technologií pro řízení provozu na městském silničním okruhu, zejména na Jižní spojce a přilehlých radiálních komunikacích.

V současné době probíhá proces zpracování technické dokumentace a žádosti o dotaci. Pro oblast telematických systémů předpokládá Ministerstvo dopravy vyhlášení výzvy k 1. 9. 2007. V návaznosti na tento termín bude předložena žádost o poskytnutí podpory a její schválení se očekává do konce roku 2007. Tento projekt společně s vybudování Pražského silničního okruhu významně přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v metropoli.

Další informace:

Tomáš Mrázek - tiskový mluvčí TSK hl. m. Prahy

Tel.: 602 767 808, 257 015 527

E-mail:  mrazekt@tsk.mepnet.cz