Tisková prohlášení - seznam

TSK zahájila rekonstrukci Francouzské ulice

Rozsáhlou rekonstrukci Francouzské ulice v úseku Blanická – Slovenská zahájilaTechnická správa komunikací hl. m. Prahy. V rámci protihlukových opatření proběhne výměna povrchu, kdy stávající velké dlažební kostky nahradí živice. „To povede k výraznému snížení hluku z automobilové dopravy v této lokalitě,“ zdůraznil mluvčí TSK Tomáš Mrázek

Zároveň bude provedena rekonstrukce jižního chodníku, kde naopak místo živice bude položena mozaiková dlažba s historickými vzory typickými pro tuto oblast – tedy sedmdesátka s dámou a rámy s drakem. Po ukončení prací budou vysázeny nové stromy.

Stavební práce budou probíhat po etapách. Od 2. 6. do 20. 7. se dělníci zaměří na úsek Blanická – Jana Masaryka ve směru z centra. Práce se pak plynule přesunou na úsek Jana Masaryka – Slovenská opět ve směru z centra. Termín ukončení je 18. srpna. Doprava ve směru z centra bude vedena po objízdné trase náměstí Míru – Korunní – Chorvatská – Ruská – Francouzská. Doprava ve směru do centra bude bez omezení.

Po dokončení oprav ve směru z centra bude zahájena rekonstrukce vozovky ve směru do centra. Od 20. 8. do 16. 10. v úseku Blanická – Budečská a od 17. 10. – 15. 11. v úseku Budečská – Slovenská. Doprava ve směru do centra povede po objízdné trase Ruská – Chorvatská – Korunní – U Vodárny – Slezská – náměstí Míru. Doprava z centra bude bez omezení.

Tramvajový provoz nebude přerušen, tramvaje budou v úseku stavby projíždět pouze sníženou rychlostí.