Tisková prohlášení - seznam

OPRAVA MOSTU X651 V ULICI NÁRODNÍ

Praha 9. června 2021 – Technická správa komunikací (TSK) zahájí ve čtvrtek 17. června 2021 práce na opravě mostu v ulici Národní přes Divadelní ulici. Práce by měly být hotové do konce tohoto roku.

V rámci této stavby dojde ke kompletní výměně mostního svršku včetně izolačního souvrství mostu v celé plošně. Dále bude provedena lokální sanace nejvíce poškozených míst a nová ochranná vrstva na spodním líci nosné konstrukce, která zvýší odolnost proti karbonataci betonu, což je pomalý chemický proces, který průběžně způsobuje změnu pH, korozi výztuže a může vést až ke ztrátě pevnosti a soudržnosti betonu.

 

Stavba bude koordinována s dalšími investory, kdy bude provedena přeložka vodovodu Pražskými vodovody a kanalizacemi, a. s. („PVK“), přeložka kabelů vysokého napětí Pražskou energetickou, a. s. („PRE“), přeložka kabelů nízkého napětí a přeložka kabelů veřejného osvětlení. Dále dojde k odstranění stávajících nefunkčních sdělovacích kabelů spol. CETIN a. s., přeložka sdělovacích kabelů Ministerstva vnitra ČR, přeložka optické trasy spol. T-MOBILE, přeložka plynovodu, ochrana potrubní pošty a obnova dopravního značení.

 

Návrh dopravního omezení:

Realizace stavebních prací proběhne po etapách:

 

1. etapa: 17. 6. – 14. 7. 2021 jízdní pruh do centra bude uzavřen, objízdná trasa bude vedena po tramvajových kolejích.

 

2. etapa: 15. 7. – 20. 8. 2021 uzavření směru do centra (objízdná trasa povede přes Masarykovo nábřeží – Na Struze – Pštrossova – Ostrovní – Voršilská). Směr z centra zůstane zachován. Dále proběhnou ve stejném termínu stavební práce v prostoru tramvajové trati, kde je plánovaná výluka DPP.

 

3. etapa: tato etapa bude projednána samostatně podle postupu prací

 

Zhotovitel: SKANSKA, a. s.