Tisková prohlášení - seznam

PO ZIMNÍ PŘESTÁVCE POKRAČUJÍ PRÁCE NA NOVOSTAVBĚ NÁJEZDOVÉ RAMPY NA ROZVADOVSKOU SPOJKU

Praha 14. března 2023 – Po zimní přestávce se Technická správa komunikací (TSK) vrátí na Rozvadovskou spojku. Ve středu 15. března 2023 zahájí stavební práce související s vybudováním nové větve na stávající mimoúrovňovou křižovatku s ulicí Bucharova v Městské části Praha 13. Stavební úpravy byly zahájeny již v loňském roce a jsou naplánovány do konce června 2023.

Stavba je situována na mimoúrovňovou křižovatku Rozvadovská spojka a ul. Bucharova. Jde o doplnění nové přímé větve, která bude zaústěna do stávající průsečné křižovatky komunikace Bucharova a Nárožní. Nová větev je řešena jako jednosměrná dvoupruhová křižovatková větev. Délka nové větve je cca 160 m, součástí stavby je i odfrézování krytu vozovky na již realizované, ale neprovozované, části Rozvadovské spojky, v délce cca 300 m. Kryt je navržen z asfaltového betonu.

Cílem stavby je zlepšení dopravních poměrů v křižovatce Bucharova x Pekařská, kde se ve směru levého odbočení na Rozvadovskou spojku (směr od Butovic) často tvoří dopravní kolony a dochází k nepřehledným situací, a to i v přímém směru na Motol. Vypuštěním tohoto dopravního směru a jeho nahrazením „novou rampou“ pro napojení na Rozvadovskou spojku v křižovatce Nárožní x Bucharova, dojde ke zlepšení dopravních poměrů této oblasti a bezpečnosti i pro cyklisty ve směru Butovice – Motol, kteří se báli tuto oblast využívat. Součástí stavby je rovněž úprava veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení (SSZ) a přeložky inženýrských sítí.

Pravé odbočení z Bucharovy ulice na novou větev je uvažováno jako neřízené SSZ s volným výjezdem. Na začátku je nová větev oddělena od stávající sjízdné větve dělícím ostrůvkem. Stávající levé odbočení na sjízdnou větev v křižovatce Bucharova x Pekařská bude zrušeno.

Dopravní opatření:

Po dobu provádění stavebních prací dojde pouze v ke zúžení průjezdných profilů a sloučení některých jízdních pruhů, žádný směr nebude uzavřen. Dopravní omezení proběhnou ve 3. etapách (3a,b,4,5) a dojde i k částečnému omezení chodců.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

https://opravujeme.to/action/1038/