Tisková prohlášení - seznam

TSK získala 60 miliónů korun na další opravy Lanového mostu

Technická správa komunikací hl. m. Prahy získala 60 miliónů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury na další opravy Lanového mostu na Jižní spojce. Na mostě, který leží na jedné z nejvytíženější pražských dopravních tepen, objevili dělníci začátkem srpna významné poškození, jenž bylo v rekordním čase odstraněno.

 „Most je nyní bezpečný pro dopravu, která na něm probíhá, avšak jeho římsy jsou v havarijním stavu a vyžadují další opravy,“ uvedl ředitel TSK Luděk Dostál.

TSK proto demontuje římsy po obou stranách mostu v jeho celé délce. Následně vzniknou nové železobetonové římsy, bude obnovena izolace přilehlé části vozovky a vznikne nový systém odvodnění. Důležitou součástí rekonstrukce je i výstavba protihlukových stěn po obou stranách mostu.

„Práce, které jsou nyní v plném proudu, skončí v polovině března příštího roku. Pokud bude počasí příznivé budeme se snažit stavbu maximálně urychlit,“ sdělil Dostál. TSK nepřepokládá v souvislosti se stavbou žádné zásadní omezení dopravy na mostě s možnou výjimkou snížení rychlosti v úsecích vjezdu a výjezdu na staveniště.

 

V tuto chvíli je provoz na mostě veden v obou směrech ve dvou jízdních pruzích, což prakticky žádné omezení neznamená, protože za Lanovým mostem je Jižní spojka směrem z centra zúžena na dva pruhy pro každý směr. Pro nákladní automobily nad 6 tun je omezena rychlost na 60 km/h. Po dokončení oprav se provoz vrátí do původní stavu, tedy tři jízdní pruhy v obou směrech.

Chronologie událostí na Lanovém mostě

9. 8. 2008 – objeven pokles koncového příčného nosníku

                  - fixace mostu

                  - zákaz vjezdu nákladní automobilů nad 6 tun ve směru na Prahu 9

                  - rychlost osobních automobilů ve směru na Prahu 9 omezena na 30 km/h

 

9. 8. až 21. 8. – dlouhodobě plánové práce na opravě dilatací a povrchu mostu

                       - sanační a rekonstrukční práce v místě havárie 

 

21. 8. od 23 h. do 24. 8. do 18 h. – uzavírka mostu pro veškerou dopravu

 

od 24. 8 do 30. 8. – ve směru na Prahu 5 most průjezdný pro osobní i nákladní automobily - jejich rychlost je omezena na 30 km/h

- ve směru na Prahu 9 zákaz vjezdu pro nákladní automobily nad 6 tun

- pro osobní automobily ve směru na Prahu 9 omezena rychlost na 30 km/h

                              - dokončovací práce

30. 8. – most otevřen pro veškerou dopravu, nákladní automobily nad 6 tun mohou jet maximálně 60 km/h, provoz je veden obousměrně ve dvou pruzích