Tisková prohlášení - seznam

Náplavka Na Františku je již v novém kabátě

Pražské náplavky ožívají a získávají novou podobu. Další v řadě se stala náplavka nábřeží Na Františku mezi Čechovým a Štefánikovým mostem, která prošla v uplynulých měsících rozsáhlou rekonstrukcí.

„Oprava byla nutná, protože pobřežní zeď včetně komunikace byla ve velmi špatném místy až dezolátním stavu vlivem častého zaplavování a kolísání hladiny Vltavy. I do průběhu rekonstrukce zasáhla negativně jarní povodeň,“ sdělil Luděk Dostál, ředitel TSK hl. města Prahy.

Náplavka Na Františku byla velmi frekventovaným kotvištěm lodí a navštěvovalo ji mnoho Pražanů i návštěvníků metropole. Ve větší míře tomu tak bude i v budoucnu. Lokalita, přes kterou mimo jiné povede cyklostezka, má sloužit jako oddechová zóna. Při rekonstrukci se nezapomnělo ani na loďaře, pro které je za pobřežní zdí vytvořen systém pacholat. Pro kotvící lodě vzniklo i zázemí v podobě rozvodu vody, elektrické energie a kanalizace.

Při rekonstrukci došlo k sanaci a statickému zajištění pobřežní zdi. Hlava koruny zdi byla zpevněna a vyrovnána, v úseku pro plavení koní došlo k jejímu navýšení tak, aby se omezilo časté zaplavování. Vozovka byla opravena až na únosnou základovou spáru a došlo k jejímu předláždění. Zároveň proběhla rekonstrukce všech schodišť a repase kovových prvků.

Celkové náklady na rekonstrukci náplavky přesáhly 120 miliónů korun, z toho 95 město získalo ze evropských fondů a zbytek poskytlo ze svého rozpočtu.

Původní nábřežní a podbřežní zeď, která byla postavena v letech 1900 až 1904, je obložena kyklopským zdivem a na nábřeží je ocelové zábradlí umístěné mezi žulovými sloupky. U schodišť je zábradlí z kamenných prvků a litiny. Na nábřeží je i historická budova limnigrafu z roku 1907.

 

Základní Informace o stavbě

  • Termín zahájení: 4/2006
  • Termín dokončení: 10/2006
  • Investor: TSK hl. m. Prahy
  • Inženýring: IDS, a. s.
  • Dodavatel: Intergra Liberec, a. s.