Tisková prohlášení - seznam

Dvě pražské náplavky získají v letošním roce novou podobu

Příjemným místem pro odpočinek Pražanů a návštěvníků metropole, ale i kvalitním zázemím pro lodě plavící se po Vltavě se v nejbližších měsících stanou dvě náplavky v samém centru hlavního města – Na Františku a na Rašínově nábřeží.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy v těchto dnech startuje celkovou rekonstrukci náplavky Na Františku mezi Čechovým a Štefánikovým mostem. „Pobřežní zeď včetně komunikace náplavky je ve velmi špatném stavu, a to vlivem častého zaplavování a kolísání hladiny Vltavy. Proto jsme se rozhodli pro opravu,“ řekl Luděk Dostál, ředitel TSK.

Při této akci dojde k sanaci a statickému zajištění pobřežní zdi. Hlava koruny zdi bude zpevněna a vyrovnána, v úseku pro plavení koní dojde k jejímu navýšení tak, aby se omezilo časté zaplavování. Za pobřežní zdí bude vytvořen systém pacholat pro kotvení lodí. Pro kotvící lodě vznikne zázemí v podobě rozvodu vody, elektrické energie a kanalizace. Zároveň dojde k rekonstrukci všech schodišť a repasi kovových prvků. Náplavka Na Františku by se měla nové tváře dočkat do konce letošních prázdnin.

Již v červnu má finišovat rekonstrukce Rašínova nábřeží, která odstartovala v roce 1998. Oprava Rašínova nábřeží patří k nejrozsáhlejším a nejzajímavějším stavbám svého druhu na území hlavního města. Součástí celého projektu je oprava náplavkových zdí, plochy dolního nábřeží včetně předláždění komunikací, horní nábřežní zdi a podzemních prostor. Nechybí ani repase zábradlí na horním nábřeží a na sjízdných rampách, obnovení brodu pro koně, rekonstrukce limnigrafu a výstavba pacholat pro kotvení lodí. TSK neopomenula ani obnovu chodníků na horním nábřeží, kde se pokládá mozaiková dlažba a také se sázejí nové stromy.

Náplavka Na Františku – zajímavosti

Původní nábřežní a podbřežní zeď, která byla postavena v letech 1900 až 1904, je obložena kyklopským zdivem a na nábřeží je ocelové zábradlí umístěné mezi žulovými sloupky. U schodišť je zábradlí z kamenných prvků a litiny. Na nábřeží je i historická budova limnigrafu z roku 1907.

Termín realizace stavby: 4/2006 – 8/2006

Rašínovo nábřeží – zajímavosti

Nábřežní a podbřežní zdi s obkladem z kyklopského zdiva a s litinovým zábradlím začínají na severním okraji Vyšehradského tunelu a končí na jižní straně Jiráskova mostu. Celková délka všech zdí je cca 1320 m, největší výška nad náplavkou je 10,5 metru v místě u Palackého mostu. Původní nábřežní zdi byly staveny postupně již od konce 19. století (1876-78) až do roku 1910, kdy byly všechny zdi plně dokončeny. Vedle železničního mostu je historický limnigraf z roku 1907.

Termín realizace stavby: 1998 – 6/2006 (ve 4. etapách dle naléhavosti)