Tisková prohlášení - seznam

BUDOUCNOST ŘÍZENÍ DOPRAVY V PRAZE V 21. STOLETÍ

Praha 11. listopadu 2020Technická správa komunikací (TSK) ve spolupráci se Sdružením pro dopravní telematiku (SDT) spustila novou odbornou diskusní platformu s názvem Organizace, ovlivňování a řízení dopravy pro Prahu 21. století (Prague Traffic Management in 21st Century). Cílem projektu bylo vytvořit transparentní diskusní prostředí, které bude otevřené, nestranné a technologicky neutrální bez konkrétních nabídek, a tím nastavit vzájemnou důvěru všech zúčastněných.

 

Získané informace by měly pomoci plánovat a aktualizovat strategické dokumenty hlavního města Prahy a dále by měly pomoci v přípravě budoucích projektů financovaných z prostředků IROP nebo OPD. Pracovníci TSK získají také informace o nových trendech v řízení dopravy, o vlastnostech nových telematických systémů a o moderních přístupech a zkušenostech expertů na dopravu včetně jejich expertních názorů a doporučení, kam by mělo řízení dopravy směřovat, aby se do budoucna v mezích technických možností ulevilo již tak přetížené dopravě v Praze.

 

Vzhledem k nynějším opatřením v souvislosti s nařízením vlády ČR se všechny workshopy v diskusní platformě konají prostřednictvím online přenosů. Realizovat by se měla série čtyř workshopů na aktuální dopravní témata, která jsou prioritní pro dopravu v moderní metropoli:

 

  • workshop č. 1: Traffic management pro 21. století (proběhl v říjnu);
  • workshop č. 2: Zahraniční best practices v oblasti traffic managementu z pohledu funkčních, technických a provozních parametrů (předpoklad realizace 11/2020);
  • workshop č. 3: Dodavatelská závislost a zadávání zakázek na systémy traffic managementu ve městech (předpoklad realizace 12/2020);
  • workshop č. 4: Systémy řízení dopravy v Praze dnes a zítra (předpoklad realizace 1/2021).

 

První workshop s názvem Traffic management pro 21. století se konal 22. října 2020. Předmětem byly otázky související s organizací a řízením dopravy z úhlu pohledu současného poznání, stavu technologického pokroku a s obecným zaměřením na města obdobné velikosti nebo města řešící obdobné problémy jako Praha.

 

Workshop byl rozdělen na dvě části. V prezentační části odborníci z akademického prostředí představili současný stav telematických systémů, praktické využití a hlavní trendy diskutované v rámci Světové silniční asociace PIARC. Následovala diskusní část, která se dotýkala organizace a řízení dopravy s přesahem do oblasti ovlivňování dopravy, kde bylo nastaveno pět témat; strategie a koncepce, funkční, technické a provozní vlastnosti anebo obchodní aspekty. V průběhu diskuse zazněla celá řada zajímavých podnětů a názorů na budoucí fungování telematiky v Praze, které by v budoucnu měly sloužit pro plánování možných projektů v rámci řízení dopravy a způsobu přípravy jednotlivých zakázek na tyto systémy.

 

Zajímavým závěrem, který rezonoval napříč odbornou veřejností z řad investorů i dodavatelů, byla nutnost rozvíjet spolupráci při sdílení dopravních dat a informací se všemi hráči v dopravních systémech a připravit městské systémy řízení dopravy na příchod vozidel s vysokým stupněm automatizace.

 

Veškeré informace jsou na webových stránkách partnera workshopů SDT, a to včetně všech prezentací. Naleznete je ZDE.