Tisková prohlášení - seznam

Nákladní automobily mohou na Lanový most

Nákladní automobily nad 6 tun mohou na Lanový most na pražské Jižní spojce od soboty 30. srpna. Doposud musely kvůli havarijní opravě mostu využívat ve směru na Prahu 9 objízdnou trasu Švehlova – Průmyslová.

„Havarijní opravu, ke které jsme museli přistoupit kvůli poklesu jednoho z příčných nosníků, se nám oproti původním předpokladům podařilo zkrátit o deset dnů,“ podotkl Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí TSK.

Nákladní automobily nad 6 tun jezdí výhradně v pravém jízdním pruhu a jejich rychlost je v obou směrech omezena na 60 km/h. Pro osobní automobily žádná rychlostní omezení neplatí, samozřejmě s výjimkou těch vyplývajících ze silničního zákona. Na mostě jsou nyní ještě uzavřeny jízdní pruhy sousedící s mostními římsami, takže v každém směru zůstanou dva jízdní pruhy. Prakticky se tedy jedná o ukončení omezení, protože za Lanovým mostem je již Jižní spojka zúžena na dva jízdní pruhy pro každý směr.

Chronologie

9. 8. 2008 – objeven pokles koncového příčného nosníku

                  - fixace mostu

                  - zákaz vjezdu nákladní automobilů nad 6 tun ve směru na Prahu 9

                  - rychlost osobních automobilů ve směru na Prahu 9 omezena na 30 km/h

 

9. 8. až 21. 8. – dlouhodobě plánové práce na opravě dilatací a povrchu mostu

                       - sanační a rekonstrukční práce v místě havárie 

 

21. 8. od 23 h. do 24. 8. do 18 h. – uzavírka mostu pro veškerou dopravu

 

od 24. 8 do 30. 8. – ve směru na Prahu 5 most průjezdný pro osobní i nákladní automobily - jejich rychlost je omezena na 30 km/h

- ve směru na Prahu 9 zákaz vjezdu pro nákladní automobily nad 6 tun

- pro osobní automobily ve směru na Prahu 9 omezena rychlost na 30 km/h

                              - dokončovací práce

30. 8. – most otevřen pro veškerou dopravu, nákladní automobily nad 6 tun mohou jet maximálně 60 km/h