Tisková prohlášení - seznam

V pondělí 19. 11. začne oprava povrchu ve Vršovické

V pondělí 19. 11. 2018 zahájí Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. práce na obnově povrchu Vršovické ulice v úseku Kodaňská – Bělocerkevská, a to v obou směrech. Jedná se o odfrézování starého a položení nového povrchu komunikace v délce 100 metrů v celé její šíři.

Předpokládané dokončení je k 30. 11. 2018.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Realizace bude probíhat za lokálního omezení provozu.

O víkendu 24. 11. – 25. 11. 2018 bude staveniště z důvodu předpokládaného velkého provozu v okolí obchodního centra uvolněno.

ZHOTOVITEL: PORR