Tisková prohlášení - seznam

POZOR: ČÁST KONĚVOVY ULICE SE DOČASNĚ UZAVŘE

Praha 8. dubna 2021 - Technická správa komunikací (TSK) přejde od 26. dubna 2021 (do 4. července 2021) do další části rekonstrukce Koněvovy ulice, ve které se bude kompletně rekonstruovat vozovka v úseku od ulice Rokycanova směrem nahoru po č. p. 41 (vjezd na placené parkoviště). Tyto práce si vyžádají kompletní obousměrnou uzavírku a bude znemožněn vjezd do všech objektů.

Ve vozovce bude probíhat výměna veškerých konstrukčních vrstev do hloubky cca 70 cm a zároveň budou realizovány nové uliční vpusti včetně napojení (příčné překopy) na hlavní kanalizační řad do hloubky cca 4 m. Rekonstrukce bude navazovat na úsek z minulého roku (Chlumova – Rokycanova) a bude probíhat v podobném duchu.

 

Koridory pro chodce budou vedeny po provizorním betonovém povrchu na chodnících po obou stranách.

 

Aktuální dopravní omezení:

Od 26. 4. 2021 – 4. 7. 2021 bude Koněvova úplně obousměrně uzavřena.

 

  • Ve směru do centra bude autobusová doprava vedena ulicemi Koněvova, Černínova, Roháčova, Rokycanova a dále po své trase. Ostatní doprava bude ve směru do centra vedena po ul. Jana Želivského, Olšanská a Prokopova.

 

  • Ve směru z centra bude autobusová doprava vedena po objízdné trase ul. Prokopova, Rokycanova, Jeseniova a Zelenky-Hajského, respektive Jana Želivského. Ostatní doprava bude vedena po objízdné trase
    ul. Prokopova a Olšanská.

 

Od 5. 7. 2021 do 29. 8. 2021 bude ve stejném úseku probíhat zpětné finální zadláždění chodníků mozaikou.

 

Po dobu další etapy 5. 7. 2021 – 29. 8. 2021 bude zachován provoz po Koněvově do centra pro všechnu dopravu. Ve směru z centra bude autobusová doprava vedena po objízdné trase ul. Prokopova, Rokycanova, Jeseniova a Zelenky-Hajského, respektive Jana Želivského. Ostatní doprava bude vedena po objízdné trase ul. Prokopova a Olšanská.

Další dopravní omezení budeme vždy v předstihu aktualizovat tak, jak budou práce postupovat.

 

Zhotovitel: STRABAG, a. s.