Tisková prohlášení - seznam

Husitská je od neděle opět zcela průjezdná

V neděli 25. listopadu se do užívání předčasně vrátila zrekonstruovaná Husitská ulice. Znamená to, že se na místo vrátil provoz v obou směrech. Kompletní rekonstrukce 650 metrů dlouhého úseku mezi Trocnovskou ulicí a Tachovským náměstím začala 12. března letošního roku a omezila řidičům průjezd na celkem 259 dnů.

„Rekonstrukce Husitské pro nás byla jednou z nejvýznamnějších staveb letošního roku, a to nejen dopadem na dopravu v hlavním městě, ale i rozsahem a komplexností prací. Věřím, že obyvatelům Prahy 3 po jejím dokončení přineseme příjemnější a podstatně bezpečnější prostředí. Nově upravené zastávky, přechody pro chodce s dělicími ostrůvky, nové osvětlení, to vše doufám zlepší původně trochu nehostinné prostředí frekventované žižkovské komunikace,“ říká Ing. Petr Smolka, generální ředitel TSK, a. s.

V rámci rekonstrukce se změnilo uspořádání celé Husitské ulice. Důraz TSK kladla především na vyšší bezpečnost chodců – nové přechody mají dělicí ostrůvek a nové přisvětlení, upraveny jsou také zálivy zastávek autobusů. Součástí je i úprava stávajících křižovatek, kompletního odvodnění komunikace a instalace nového veřejného osvětlení. Pokud jde o parkování, nechala TSK vytvořit zálivy z žulové dlažby se shodnou výškou v úrovni vozovky a parkovací pruhy pro parkování rezidentů, abonentů a pro návštěvnická stání.

I po 25. listopadu budou v okolí probíhat dokončovací práce, a to především dodláždění chodníků, úpravy osvětlení a podobně. S uvedením ulice do provozu se také vrátí zóny placeného stání, a to od pondělí 26. listopadu. Řidiči, kteří dnes využívají k parkování jízdní pruh a nepřeparkují si nejdéle do soboty 24.listopadu, budou v neděli 25. listopadu 2018 odtaženi.