Tisková prohlášení - seznam

REKONSTRUKCE ČÁSTI ULICE PODBĚLOHORSKÁ V ÚSEKU MEZI ULICEMI POD STADIONY – SMRČINSKÁ

Praha 16. března 2023 – Technická správa komunikací (TSK) zahájí v pondělí 20. března 2023 rekonstrukci vozovky a chodníků v ulici Podbělohorská v Městské části Praha 5, v úseku od křižovatky s ulicí Pod stadiony, cca 180 m směrem k ulici Smrčinská.

Rekonstrukce vozovky navazuje na stavební práce z roku 2021, kdy došlo k lokálnímu posunu autobusových zastávek MHD a rovněž k vybudování dvou přechodů pro chodce se středovými ostrůvky v ulicích Podbělohorská a Pod stadiony.

V letošním roce bude rekonstruována vozovka, kdy je počítáno s výměnou všech konstrukčních vrstev, přičemž v horní polovině (cca 50 m směrem u ulice Smrčinská) bude provedena pouze fréza v tloušťce 10 cm.

Chodníky budou tvořeny litým asfaltem s přidáním prvků pro nevidomé. Stavební práce budou probíhat v termínu od 20. března 2023 do 14. května 2023.

Rekonstruovaný úsek bude po celou dobu zcela uzavřen pro dopravu, proto jsou naplánovány objízdné trasy obousměrně po ulici Pod stadiony a Atletická – Spiritka.

Zhotovitel: PKB, a.s.  

https://opravujeme.to/action/1244/