Tisková prohlášení - seznam

Diagnostické práce na mostě Legií si vyžádají první dopravní omezení

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. zahájí 17. září další část podrobného průzkumu mostu Legií. Od tohoto dne do 10. října 2018 bude částečně omezen silniční provoz ve směru od Národního divadla na Újezd. Auta tudy projedou pouze po tramvajovém páse. Cesta z Újezdu do centra zůstane bez omezení. Z prováděných diagnostických prací, zahrnujících statický, materiálový a stavebně historický průzkum, vzejde ucelený podklad pro projektovou dokumentaci rekonstrukce mostu.

 

První kopané sondy do vozovky a chodníku začnou v pondělí 17. září a potrvají celkem 24 dní. Půjde o práce, které si žádají částečné omezení dopravy. Ve směru od Národního divadla na Újezd bude v tuto dobu uzavřen severní chodník a silniční provoz bude veden přes tramvajový pás. V protisměru zůstane provoz bez omezení. Také pro pěší zůstane most přístupný, a to po jižním chodníku. Zachován zůstane i přístup k výtahu na Střelecký ostrov.

 

Diagnostické práce v letošním roce potrvají až do listopadu a jejich výsledky by měly být známy v polovině příštího roku. O souvisejících dopravních omezeních bude TSK vždy v předstihu informovat. Dodavatelem diagnostických prací je společnost Pontex, ve sdružení se spol. Inset a KÚ ČVUT.