Tisková prohlášení - seznam

Hlávkům most bude dvě noci zcela uzavřen

Hlávkův most, důležitá dopravní spojnice mezi první a sedmou městskou částí, bude dvě noci zcela uzavřen pro automobilový provoz i tramvajovou dopravu. Uzavírka proběhne v noci ze 3. na 4. května a ze 4. na 5. května vždy od 22,30 hod. do pěti hodin ráno.

„Po tuto dobu budeme ověřovat zatížitelnost konstrukce Hlávkova mostu zejména se zaměřením na zajištění tramvajového provozu všemi typy tramvají, které používá Dopravní podnik,“ vysvětlil Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí Technické správy komunikací hl. města Prahy. „Současně na mostě vybudujeme čtyři měřící body, které umožní sledovat chování mostu on-line,“ dodal.

 Objízdná trasa ve směru na Prahu 1 povede těmito ulicemi – nábřeží kpt. Jaroše – Štefánikův most – Lannova  -  Nové mlýny – nábřeží Ludvíka Svobody – Holbova – Klimentská – Wilsonova. Objízdná trasa ve směru na Prahu 7 povede těmito ulicemi – Wilsonova – Ke Štvanici  – Rohanské nábřeží – Těšnovský tunel – nábřeží Ludvíka Svobody – Nové mlýny – Lannova – Štefánikův most – nábřeží kpt. Jaroše.

 Hlávkův most je nejširším mostem v České republice a první pražským betonovým mostem přes Vltavu. Jeho výstavba byla započata v roce 1908, avšak provoz byl zahájen až po dostavbě severní části mostu na holešovické straně, která byla budována v letech 1910 až 1912. V letech 1958 až 1962 prodělal most důkladnou rekonstrukci, když už nestačil vzrůstající dopravě. Železná část mostu byla vyměněna za železobetonovou a zároveň byl celý most rozšířen z původních 16 na 28 metrů.