Tisková prohlášení - seznam

Detailní informace o zimní údržbě jsou na webu TSK

Technická správa komunikací hl. města Prahy připravila pro letošní zimní sezónu speciální aplikaci „Zimní údržba“. Odkaz je umístěn na webu společnosti www.tsk-praha.cz přímo na hlavní stránce. „Uživatelé jednoduše zjistí, zda je jejich ulice zařazena do systému zimní údržby. Chceme tak zvýšit informovanost zejména motoristů o údržbě komunikací v metropoli v zimním období,“ sdělil Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí TSK.

V sekci „vyhledat“ uživatel zadá jméno požadované ulice. Následně se mu objeví mapa s vybranou ulicí a jejím nejbližším okolím. Při poklidu levým tlačítkem myši na danou komunikaci se zobrazí detailní informace o dodavatelské společnosti, druhu posypu a především zjistí do jakého pořadí je komunikace zařazena.

TSK je zodpovědná za 2 288 kilometrů z více než tři a půl tisíce kilometrů komunikací na celém území metropole. Za zbytek jsou zodpovědní ostatní správci. V metropoli jsou komunikace podle své důležitosti rozděleny do tří základních kategorií. U nejvýznamnějších dopravních tepen zařazených do I. pořadí má TSK ke zmírnění závad ve sjízdnosti čtyři hodiny od výjezdu techniky. Místní komunikace zařazené do II. a III. pořadí přicházejí na řadu až po ošetření nadřazených komunikací.

Hlavními smluvními partnery jsou společnosti Pražské služby, Ipodec – čisté město a Martin Javůrek – Eko-Patrol. Pro údržbu komunikací prvního pořadí má TSK k dispozici 69 sypačů a na komunikace druhého a třetího pořadí 55 strojů. Pro potřeby Integrovaného záchranného systému a Dopravního podniku jsou dále k dispozici 2 sypače. Problémy s navátým sněhem jsou připraveny řešit dvě sněhové frézy. Pro případ kalamitní situace má TSK s velkými stavebními společnostmi domluveno poskytnutí těžké techniky.